Odsherred Kunstmuseum

Kunstneres univers

Eleverne undersøger kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog, sansebaserede øvelser og selvstændig kreativ produktion.

Forløbet indledes med en dialog om kunstbegrebet og en fortælling om Odsherredsmalerne. Vi kigger på spørgsmål som: Hvad er kunst og hvad kan og skal kunst i samfundet? Hvordan bliver idéer, følelser, oplevelser og inspiration fra det virkelige verden omsat til et kunstværk? Hvem var Odsherredsmalerne og hvad var det særlige ved deres univers? Hvad ville de med deres kunst? Ud over udvalgte værker i samlingen inddrages kulturhistorisk billedmateriale, sjove fortællinger og sansebaserede iagttagelsesaktiviteter for at levendegøre det kunst- og kulturhistorisk materiale.

Kunstneres univers
Kunstneres univers
Foto

Jesse-Lee Costa Dollerup

©

Museum Vestsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Historie - Kronologi og sammenhæng, Dansk - Kommunikation, Dansk - Fremstilling, Historie - Historiebrug
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet har til hensigt at:
- Udvikle elevernes grundlæggende færdigheder inden for historisk perspektivering og fortællingskunst
- Understøtte elevernes viden om kunstbegrebet, kunstens udtryksformer og kreative processer fra idéer, følelser og inspiration til produkt.
- understøtte elevernes forståelse af lokalidentitetsbegrebet