Vestforbrændingen

Lærerkursus

Vi afholder kurser for lærere, lærerstuderende og ph.d.-studerende. Formålet med kurserne er at klæde deltagerne på til at arbejde med affaldstemaet i naturfagene og på tværs af klassetrin og fag i folkeskolen. Kurset bliver udformet med udgangspunkt i deltagergruppens behov.

Bliv klogere på affald og ressourcer

Uanset om du har brug for en affaldsfaglig viden som forberedelse til undervisningen, om du er i gang med at uddanne dig til lærer eller er i efteruddannelse, kan vi arrangere et lærerkursus med fokus på de dimensioner, der passer jeres hold. Kurserne tager afsæt i Fælles Mål, så undervisningen er vedkommende og relevant.

Kurset giver jer konkrete redskaber til at arbejde med affaldstemaet i naturfagene og på tværs af klassetrin og fag i folkeskolen. Vi kommer igennem temaer som sortering, ressourcer, grøn energi, teknik, produktion af el og varme – og har derudover fokus på den didaktiske og pædagogiske vinkel.

Få inspiration til undervisningen

Ud over et affaldsfagligt oplæg og en rundvisning på forbrændingsanlægget får I også et indblik i Vestforbrændings undervisningstilbud, som frit kan benyttes af skolerne i vores 19 ejerkommuner. Undervisningstilbuddene fokuserer på forskellige temaer inden for affald, fx sortering af skrald, produktion af energi, processen fra affald til energi samt genanvendelse. 

Dertil får I idéer til konkrete undervisningsforløb i folkeskolen og forslag til materialer, der kan anvendes i forløbene.

Rundvisning på forbrændingsanlægget

Som en del af undervisningen kommer I på rundtur på vores anlæg og ser, hvad der sker med det affald, som skraldebilerne afleverer i vores store silo – og Danmarks største skraldespand. I ser de 1.000 grader varme ovne, som tilsammen kan brænde 600.000 ton affald om året.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
Yderligere priser:
Kurset udbydes hele året og kan tilrettelægges i forhold til jeres ønsker.

Om tilbuddet

Målgruppe: Kursus
Deltagere:
Kurset er relevant for lærere og pædagoger, der arbejder med indskoling, mellemtrin og udskoling i grundskolen.