REFA

Læringsforløb for udskolingen

Læringsforløbet for udskolingen tager udgangspunkt i en rundvisning på REFA's genbrugsplads og affaldskraftvarmeværk i Nykøbing F.

Forløbet består af en grundpakke med mulighed for tilvalg af et specialiseret tema. Det kan kombineres med et fællesfagligt forløb i naturfag og eventuelt lede op til en prøve.

REFA-grundpakken (2 timer):

I grundpakken gennemgår vi de vigtigste aspekter af REFA's virke. Vi arbejder overordnet med indholdet i de tre temaer energi, miljø og genanvendelse.

REFA's specialiserede temaer (2 timer inkl. grundpakke):

Tema 1: Affald og energi

 • Energikilder – affald som fornybar og delvist CO2-neutral energikilde
 • Teknik – ovn, kedel, turbine og generator, fjernvarmevekslere, røgrensning
 • Energiformer – kemisk, termisk, mekanisk energi i processen fra affald til strøm og varme
 • Udfordringer med lagring og transport af energi

Tema 2: Affald og miljø

 • Hvilke miljøfremmede stoffer findes i produkter som eksempelvis batterier og mobiler?
 • Hvilke miljøfremmede stoffer dannes, når vi brænder affald?
 • Hvordan arbejder vi med at minimere miljøpåvirkninger, når vi renser slagge og røg fra forbrændingen?
 • Hvordan påvirker affaldsforbrænding klimaet?

Tema 3: Affald og genanvendelse

 • Miljøpåvirkninger ved produktion af forskellige produkter
 • Hvordan sparer vi på ressourcer og formindsker forurening ved at genanvende?
 • Hvordan genanvender man ressourcerne i dåser, glas og mobiltelefoner?
 • Direkte genbrug – hvordan kan vi alle mindske presset på ressourcer ved at undgå madspild, købe genbrugstøj og reparere i stedet for at købe nyt?
 • Kombiner eventuelt med spillet "Jagten på råstofferne" (ekstra 1,5 time)
   

Læs mere om de Fællesfaglige Mål på Danmarks læringsportal (Undervisningsministeriet)

Refa Kulturtjenesten Skoletjenesten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Geografi, Natur/teknologi
Læringsmål:
-

Se alle tilbud fra: