Naturcenter Amager Strand

Laguneproblematik – Fællesfagligt forløb

Med udgangspunkt i den algeproblematik, der findes i laguner, skal eleverne arbejde fællesfagligt med feltbiologiske undersøgelsesmetoder og sammenligne lagunevandet med vandet i Øresund.

Laguner er særligt udsatte områder, der, grundet lavvande og begrænset vandgennemstrømning, er ekstra påvirkelige over for ændrede vejrforhold og sprøjtemidler, der skyller ud i havet med regnvandet. Det kan føre til kritisk algeopblomstring, der kan føre til sygdom hos mennesker og hunde, der enten bader eller dyrker havsport i lagunen.

Men hvordan står det til i lagunen på Amager Strand? Hvad kendetegner lagunevand? Hvordan kan vi opdage en algeopblomstring, før den blusser op? Og hvad er forskellen på lagunevand og det øvrige havvand?

Ved hjælp af praktiske feltbiologiske undersøgelsesmetoder og avanceret måleudstyr skal eleverne arbejde med denne type spørgsmål. Eleverne skal arbejde selvstændigt i grupper. De skal forme hypoteser, problemformulere, udarbejde tværfaglige arbejdsspørgsmål, udføre praktisk feltarbejde, tolke deres resultater og nå frem til konklusioner på baggrund af data.

Eleverne tilrettelægger selv deres undersøgelsesdesign, som kan bestå af blandt andet bestemmelse af vandhastighed, salinitet, iltmætning, sigtbarhed, bestemmelse af algearter, næringsindhold og pH-værdi. 

Når I booker forløbet, skal I samtidig booke et forbesøg, som skal finde sted forud for forløbets afholdelse. Her vil I få besøg af en underviser fra naturcenteret, som hjælper med at tilrettelægge et forløb, der er tilpasset klassens niveau og kompetencer og forbereder jer til jeres besøg på naturcenteret. Underviseren hjælper desuden eleverne med at udvikle et passende undersøgelsesdesign.

Forbesøget skal bookes, så det senest finder sted en uge før jeres besøg.

Planktonnet bliver kastet ud i Amager Strands lagune.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Forløbet er forbeholdt folkeskoler fra Københavns Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Undersøgelse, Geografi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Geografi
Læringsmål:
Eleverne skal arbejde med, og forstå en problemstilling præsenteret for dem.
Eleverne skal arbejde systematisk.
Eleverne får viden om undersøgelsesmetoder.

Eleverne kan få muligheden for selv at vurdere/vælge, hvilke undersøgelser de vil lave.
Dette vil være på baggrund af for-forsøget:
Hvis klassen ikke har forudsætninger for selv at vælge forsøg, så gør du det for dem. ca. 4 stk.

Eleverne skal prøve at udføre naturvidenskabelige undersøgelser med brug af korrekt udstyr.
Eleven skal indsamle, undersøge og behandle prøver.
Eleverne skal reflektere over resultaterne, og forsøge at sætte sig ind i det naturvidenskabelige perspektiv.

Se alle tilbud fra: