Gentofte Lokalarkiv

Lav din egen dokumentar om 2. verdenskrig

På Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte slipper vi kilderne løs og lader det være op til eleverne at formidle historien om 2. verdenskrig i levende billeder – set fra et lokalt perspektiv. Eleverne skal i grupper producere en film på 2-3 minutter om enten modstandskampen eller befrielsen.

Autentiske radioklip fra befrielsen, gamle filmoptagelser af modstandsfolk og meget mere udgør det spændende og historiske kildemateriale i dette undervisningsforløb, som eleverne skal arbejde med og lave til en interessant historisk kortfilm af to-tre minutters varighed. Undervisningen består af historisk research, anvendelser af kilder og introduktion til visuel historieformidling. Eleverne vil få et indblik i 2. verdenskrig – både lokalt og nationalt. Samtidig er forløbet en kreativ proces, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med visuel historieformidling som værktøj. 

Danske brigades hjemkomst til Danmark i 1945
Den Danske Brigade vender hjem efter befrielsen, maj 1945

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for skoler i Gentofte Kommune
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Lytning, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, It og medier, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven opnår viden om kriterier for søgning af kilder.