Kulturtjeneste Halsnæs

Lav film på skolen eller hold lejrskole med Station Next

Besøg Station Next, eller lad os komme til jer. Få hjælp til at lave en filmuge på skolen, eller få inspiration til selv at arbejde med film i klassen, eller hold jeres lejrskole hos os i Filmbyen.

Station Next er en ungdomsfilmskole, der udbyder en række forskellige åben skole-tilbud til grundskolerne i hele Danmark. 

Vi tilbyder både dagskurser og lejrskoler ude hos os i Filmbyen i Hvidovre, eller et filmforløb ude på de enkelte skoler, inkl. lærerkursus og filmpremiere. Filmforløbene ude på skolerne er oplagte i forbindelse med emneuger, hvor flere klasser kan deltage på tværs af årgangene.

Disse ting og meget mere kan du læse om på vores hjemmeside: https://station-next.dk 

Læs mere om de enkelte undervisningsforløb, hvor læringsmål, pris og sted er udspecificeret, her

Historien om Station Next

 

Station Next er en filmskole for unge og deres undervisere.

 

Med støtte fra Kulturministeriet kan vi hvert år give mere end 10.000 elever mulighed for at producere film i realistiske produktionsomgivelser og altid med proffe filmfolk som undervisere.

Vi har aktiviteter med varighed fra en dag til tre år, for skoleklasser, undervisere, grupper eller enkeltpersoner, så hvis du har lyst til at lære at producere film, er du meget velkommen til at henvende dig.

 

Fonden Station Next har til formål at:

- Fremme kendskabet til de levende billeders produktion, historie og pædagogik i Danmark.
- Give børn og unge med forskellige forudsætninger og kulturelle baggrunde mulighed for at forstå og udtrykke sig via levende billeder.
- Fremme og stimulere et aktivt samspil mellem undervisningssektoren og hele film-, tv- og multimediebranchen samt relaterede områder inden for kulturerhvervssektoren.
- Inspirere til, at levende billeder får en højere prioritering i undervisningen i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og læreruddannelserne samt lærernes efter- og videreuddannelser.

 

Formålet realiseres ved at:

- Formidle viden om de levende billeder til børn, unge og voksne i et realistisk, arbejdende miljø og ved hjælp af lærerkræfter fra branchen.
- Tilbyde en palet af tilbud bestående af undervisning, workshops, lejrskoler, besøg, udstillinger, festivaller, filmforevisninger, foredrag mv.
- Udvikle og formidle viden om film-, tv- og multimediepædagogik.
- Udarbejde undervisningsmaterialer (papir-, video- og netbaserede).
- Rådgive, viderebringe erfaringer og etablere netværk for undervisnings- og mediesektoren.
- Deltage i et nationalt og internationalt netværk for beslægtede organisationer.

Station Next
Station Next
©

Station Next

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Et dagsforløb koster 950 kr. Ugeforløbspriserne varierer. Se mere på hjemmesiden.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Arbejdskendskab - Virksomhed og arbejdsmarked, Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Filmkundskab - Filmanalyse, Filmkundskab - Filmproduktion, Medier - Medieproduktion, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven lærer at:
- Anvende nogle af filmens virkemidler
- Planlægge en kort filmproduktion:
- Tegne et storyboard
- Arbejde med forskellige billedudsnit og perspektiver
- Udarbejde en scenografi
- Kamerabevægelser
- Sætte lys og benytte farvefiltrering
- Optage en lille film
- Klippe en film og blive bevidst om klippenes forskellige virkemidler
- Anvende ovenstående i arbejdet med filmanalyse og egne produktioner

Se alle tilbud fra: