GASmuseet

Leg og lær med gas og energi - interaktivt undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin og udskoling

Med udgangspunkt i det indledende spørgsmål “Hvad er gas?” følges de forskellige gassers optræden i naturens kredsløb, de biologiske gasser, atmosfærens udskældte drivhusgasser, undergrundens lette kulbrinter og gassernes rolle som energibærer før, nu og i fremtidens samfund. Målet er at præsentere eleverne for en naturvidenskabelig grundviden med et kig til både historie, aktuelle og fremtidige levevilkår og samfundsforhold.

Undervisningsmaterialet kan bruges på skolen i klasseundervisning, ligesom dele heraf (teori og forsøg) med stort udbytte kan indgå i et besøg på GASmuseet.

Hvert af bogens 6 kapitler indeholder to niveauer, med en introduktion til et emne/tema, en præsentation af tre centrale begreber samt materiale til yderligere diskussion. Til sidst følger oplæg og instruktioner til relevante øvelser/forsøg. Materialet indeholder endvidere en leksikon-del, så kerneord og væsentlige begreber hele tiden kan slås op.

Bagerst i bogen findes en specifik lærervejledning. Her kan de relevante faglærere finde henvisninger til, på hvilke punkter de enkelte forløb modsvarer gældende kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål.

NB: Undervisningsmaterialet er udviklet til iPad/IOS. Det er gratis og kan hentes her.

GASmuseet Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Se detaljeret beskrivelse sidst i undervisningsmaterialet