Balletforening Danmark

Legende Let Ballet - BALLETLEG i daginstitution/0. klasse

Kunst, bevægelse, sanser og følelser - æstetiske læreprocesser i børnehøjde. Luk op for et kunstunivers, der inspirerer til bevægelse og medskabelse i daginstitutionen. Med balletleg giver I jeres børn mulighed for at træde ind i kunstens verden med de motoriske grundsanser som afsæt til mestring og nye kompetencer.

Tema - vælg jeres legeunivers:

Hvad vil I ballet-lege? Skal det være en historie, en begivenhed, en fantasileg, et eventyr? Kun fantasien sætter grænser.

Vi leverer musik, instruktionsvideoer, rekvisitter/kostumer samt naturligvis balletunderviser til forløbet.

Udvidet indhold: Vælg om I vil inkludere andre kunstretninger i forløbet ud over ballet (fx billedkunst, skuespil, sang, levende musik). Vi sørger for at inkorporere det udvidede indhold i projektforløbet og tage kontakt til relevante kunstnere/formidlere, hvis det ønskes.

Projektforløb:

Vi planlægger forløbet sammen med institutionen. Forløbet kan helt skræddersys i forhold til omfang og indhold eller der kan vælges mellem tre basisforløb:

 • Grundforløb (GRATIS): formøde - workshop - evalueringsmøde
 • Grundforløb med afslutningsevent: formøde - workshop - afslutningsevent - evalueringsmøde
 • Udvidet forløb: formøde - workshop 1 - workshop 2 - evalueringsmøde
 • Udvidet forløb med afslutningsevent: formøde - workshop 1 - workshop 2 - afslutningsevent - evalueringsmøde

Vi udarbejder en projektbeskrivelse og tidsplan sammen med daginstitutionen, herunder aftaler vi tilgang til:

 • Logbogsføring inkl. erfaringsopsamling
 • Dokumentation (samlet)
 • Realisering af udbytte (så vi sikrer, at daginstitutionen får opfyldt læringsmålsætningen)

EKSEMPEL på forløbet 'Dans et eventyr' med temaet "Tommelise"

På formøde i institutionen aftales:

 • hvilken billedbog, der skal bruges (skaffes evt. af det lokale bibliotek i flere eksemplarer, så pædagogerne har rig mulighed for at gennemgå historien med børnene inden selve workshoppen.)
 • Hvilke yderligere materialer/rekvisitter skal anskaffes, herunder videoer/papkort med grundtrin, grundtrins-skema og inspirationsbilleder fra bogen i storformat til ophængning
 • Tidsplan, praktiske foranstaltninger og opgavefordeling ift. dokumentation og logbogsføring

2-timers workshop, maks. 22 børn og pædagogisk personale:

 1. Opvarmning med grundtrin/signaturtrin
 2. Dans 1: Tommelise & Alfekongen
 3. Dans 2: Skrubtudser
 4. Dans 3: Fisk
 5. Dans 4: Kreativ balletleg, hvor børn, pædagoger og underviser sætter de lærte trin og bevægelser sammen på nye måder
 6. Nedvarmning - ro i kroppen og eftertanke

Afsluttes med evalueringsmøde, hvor plan for implementering af daginstitutionens fremtidige brug af rammelegen "Tommelise" udarbejdes, herunder indhold til ekstra danse og tilgang til realisering af udbytte. Evt. yderligere hjælp kan aftales efter behov.

Balletleg i daginstitutionen med balletunderviser
LEGENDE LET BALLET i daginstitution/0. klasse med balletunderviser

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Testforløb er gratis, dog påregnes udgifter til udstyr og materialer (ca. 500 kr. + moms pr. deltagende barn)
Max deltagere:
22 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Læreplanstemaer:
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Social udvikling
Læringsmål:
Ballet er et akademisk bevægelsesfag, og vi kan derfor bryde indholdet ned i de mindste byggeklodser, som igen kan sættes sammen på nye måder – alt efter hvilket behov institutionen/skolen har. Ud fra behovet hjælper vi institutionen/skolen med at formulere en læringsmålsætning for projektet. Se eksempler nedenfor. Uanset behov vil tilgangen til realisering af udbytte være en æstetisk læreproces med fokus på motivation til bevægelse, affektive processer, kropslig dannelse samt kreativ samskabelse.

I balletleg tager vi udgangspunkt i ballettens 5 basisgrundtrin under præmissen: Det er umuligt at fejle. Balletleg er derfor for alle – både børn og voksne – uden nogen som helst forudsætninger eller kendskab til ballet. Alle kan være med og få indsigt i ballettens tilgang til krop og bevægelse.

EKSEMPEL 1 (med fokus på motorik):
Et behov kunne være at indarbejde flere krydsbevægelser i børnenes hverdag. Læringsmålet kunne lyde: At give pædagogerne et praktisk redskab til at øge antallet af børnenes kryds-bevægelser i hverdagen.

EKSEMPEL 2 (med fokus på æstetik):
Et andet behov kunne være at øve børnene i at udtrykke følelser og fortælle med kroppen. Læringsmålet kunne lyde: At tilvejebringe et legeunivers, der træner børnenes kropssprog, ordløse kommunikation og kropslige udtryk for følelser.

Se alle tilbud fra: