Den Børnekulturelle Rygsæk

Lirk låget af tysk i billedbogsbiografen

Vi ligger lige dér i Danmark, hvor der tales både dansk og tysk, og hvor børn suger sprog til sig.

Indhold: 
Det tyske bibliotek i Aabenraa og Tinglev inviterer indskolingen indenfor. Bibliotekarerne Silke Amthor og Mareike Poté aktiverer, med billeder, fortælling og nysgerrighed, de bidder af det tyske sprog, som ligger på lager hos de små, og bygger mere på.

For børn i 0.-2. klasse – for børn med ganske lidt tyskkundskab. Billederne er i centrum.

Hvor: 
Deutsche Zentralbücherei
Apenrade, Vestergade 30
6200 Aabenraa
Deutsche Bücherei Tingleff
Hovedgaden 100
6360 Tinglev

Tilmelding:
Tilmelding Aabenraa: Silke Amthor, amthor@buecherei.dk
Tilmelding Tinglev: Mareike Poté tingleff@buecherei.dk
Skriv en mail og aftal en tid. Først til mølle.

Inspiration: www.buecherei.dk

Transportpulje
Folkeskoler i Aabenraa Kommune kan få tilskud til transporten til dette tilbud. Læs kriterierne, og hvordan du og skolen gør: 
http://sundskole2020.dk/aaben-skole-og-dynamoen/transportpulje-til-aaben-skole/ 

Tysk

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
30 min.
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2.
Kompetenceområde:
Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Tysk
Læringsmål:
Udvide sit tyskkundskab, opleve tysk som et sjovt sprog.