Kulturcentret Assistens

Litteratur-rundtur

En række fortællinger om forfattere, som er begravet på Assistens Kirkegård: Personalhistorisk og litterær gennemgang.

Vi tager eleverne på en omvisning på Assistens Kirkegårds forskellige afsnit. Her møder eleverne både fortidens og samtidens gravmæler og landskabelige anlæg med markante og eksotiske beplantninger. Kulturhistorie, begivenhedshistorie og personalhistorie gøres levende gennem formidlerens gode fortællinger om kirkegårdens afdøde poeter.

Michael Strunge vedbliver at være en af de vigtigste digtere i en generation af dansk poesi, som er blevet kaldt firserdigtere eller punkpoesi.

Litteratur-tur
Michael Strunge vedbliver at være en af de vigtigste digtere i en generation af dansk poesi, som er blevet kaldt firserdigtere eller punkpoesi. Michael Strunge udgav 11 digtsamlinger. Stillfoto fra Centrets film om Strunge.
Foto

Daniel Schultz Madsen

©

Kulturcentret ASSISTENS/Daniel Schultz Madsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven kan sammenligne gravstedernes ”fortællinger” og dermed forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk. Eleverne får viden om scenarier og tidsforståelser.

Se alle tilbud fra: