Kolding Naturskole

Liv i vand - verdensmål 6 og 14

Når vi tager hjem fra en tur med naturvejlederen, så har vi:
- lært noget nyt
- arbejdet med de naturfaglige kompetencer
- arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger
- fået masser af frisk luft
- været fysisk aktive
- brugt vores sanser
- oplevet klassekammeraterne uden for klasserummet

Med udgangspunkt i den enkelte klasses behov tilrettelægges forløb og aktiviteter ved vandhul, sø, vandløb og kyst. Der er særligt fokus på undersøgelse, dataopsamling og hands-on-aktiviteter. Eleverne og deres lærere får indblik i forskellige metoder, anvendelse af udstyr/teknologi, dyr og planters tilpasning til levesteder, og hvilke konsekvenser miljømæssige forandringer har.

Vores aktiviteter kan vinkles i forhold til alle de nævnte fag, og naturvejledningen tilrettelægges efter klassens ønsker og behov.

Vi laver naturvejledninger fra 2 lektioner til hele dage.

Vi finder ud af hvad det er vi har fundet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse
Fag:
Billedkunst, Biologi, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Idræt, Innovation og entreprenørskab, It og medier, Madkundskab, Matematik, Natur/teknologi, Samfundsfag, Sproglig udvikling, Uddannelse og job
Læringsmål:
Vi fokuserer på de læringsmål, som lærerne ønsker inddraget.