Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Løb i fodsporene på guldalderens helte

I dette forløb kommer eleverne tættere på romantikkens digtere og guldalderens idé- og tankeverden, når de i omgivelserne omkring Nysø Gods løser opgaver om de helte fra perioden, der kom hos familien Stampe på herregården Nysø.

Thorvaldsen, H.C. Andersen, Grundtvig, Oehlenschläger, Ingemann og filosoffen Steffens ... De kom alle hos familien Stampe på Nysø Gods i anden halvdel af guldalderen. Rundt omkring det veldækkede middagsbord i den store havesal og på spadsereturene rundt i den smukke omkringliggende natur blev der både talt om kunst, litteratur og de nyeste tanker og idéer. Nogle gange gik bølgerne højt, andre gange udfordrede man hinanden på ord og holdninger. Stemningen kunne være intens, men også særdeles munter. 

I dette forløb har vi sat poster op i området omkring Nysø Gods, og her løser eleverne mindre opgaver, der giver dem et indblik i den kunst og litteratur, idé- og tankeverden, der præger Danmark i første halvdel af guldalderen og frem mod grundloven i 1849. 

Vi samler op på det hele, inden klassen tager hjem, og forløbet kan fx være oplagt i forbindelse med klassens arbejde med romantikken i faget dansk. Inden besøget tilbyder vi et gratis undervisningsmateriale, som I kan læse og/eller orientere jer i inden besøget, og til efter besøget har vi opgaver og forslag til miniprojekter.    

Undervisningsforløbet er gratis for folkeskoleelever fra Vordingborg Kommune via Åben Skole. 

Lindealléen ved Nysø Gods. Stausholm Arkitekter.
Den mere end 300 år gamle lindeallé ved Nysø Gods.
©

Anne Stausholm Arkitekter

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
750 kr.
Yderligere priser:
Gratis for folkeskoler i Vordingborg Kommune via Åben Skole-puljen

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Er på vej ...