Louisiana Museum for Moderne Kunst

Louisiana skulpturpark

Skulpturer møder os ofte i forbifarten - i parker, i byens rum, på pladser og foran bygninger. Undersøg de moderne skulpturers former, materialer og tematikker i Louisianas skulpturpark.

I Louisianas skulpturpark er over 50 skulpturer placeret i vidt forskellige omgivelser. De spænder over det meste af det 20. århundrede og rummer store forskelle i kunstnernes intentioner og udtryk.
En skulptur har en krop ligesom et menneske eller en bygning. Den moderne skulptur kan anskues som et spil mellem objekt og rum, en udveksling mellem masse, lys og skygge.

I løbet af de seneste 100 år har skulpturbegrebet været i kraftig forandring. Fra at fremstille guder, helte og historiske begivenheder undersøges nu rum, bevægelse, balance og ikke mindst beskueren.

Læs mere her: https://www.louisiana.dk/ungdomsuddannelser

Undervisningsmateriale: https://www.louisiana.dk/learning/undervisningsmaterialer
Se også kunSTeder.dk - et undervisningssite til gymnasielærere og elever om stedsspecifik kunst.

kunSTeder.dk

serra
Richard Serra: Porten i slugten, 1983-86
Foto

Lars Ranek

©

Louisiana Museum for moderne kunst

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Yderligere priser:
1 time 400 kr. / 2 timer med værkstedsbesøg 800 kr. 2 timer
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Billedkunst, Dansk, Design, Engelsk, Filosofi, Fransk, Historie, Latin, Mediefag, Musik, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk, Tysk
Læringsmål:
Vi undersøger de moderne skulpturers former, materialer og tematikker i Louisianas skulpturpark.