Farum Sogn

Luther og reformationen

Vi tilbyder et undervisningsforløb, der gør reformationen og Martin Luther nærværende for eleverne.

Et nyt billede af mennesket, et nyt billede af verden og af samfundets autoriteter – det var, hvad reformationen førte med sig. Med Martin Luthers egen dramatiske livshistorie som ledetråd dykker vi ned i renæssancens nybrud og trækker sporene frem til i dag.

Projektet kan inddrage flere elementer:

Undervisning på skolen: Her vil vi over flere timer gå i dybden med reformationen gennem inddragelse af film, fortælling samt salmer og enkle tekster af Luther m.m.

Et klassebesøg i kirken: Her vil vi se på konkrete udtryk i rummet for, hvordan reformationen ændrede kirken i Danmark. Vi ser f.eks. på altertavlen, der er en såkaldt ”katekismus-altertavle”, og på prædikestolen. Begge er fra 1599 og udtrykker centrale pointer i Luthers opgør med datidens kirkelige autoriteter og i hans formidling af kristendommen.

Kirkens underviser: sognepræst Jan Asmussen

Skole-kirkeprojekter på skolens præmisser:

Alle projekterne har en almendannende og ikke-forkyndende karakter og foregår på skolens præmisser. De er målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund.

Projektet er gratis og henvender sig til alle skoler i Farum. 

Billedet forestiller en mand, der holder en opslået bog i hånden. Han står foran at bål, hvor der ligger en anden bog og brænder.
Luther brændte pavens bulle Exsurge Domine sammen med kirkelige retsbøger foran Elsterporten i Wittenberg 10. december 1520. Træsnit, 1557.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Lytning, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Arbejdskendskab, Dansk, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Projektet er udviklet med henblik på at opfylde flere af læringsmålene på de forskellige klassetrin og i de forskellige fag som projektet dækker. Ved tilmelding tilsendes læringsmålene for det relevante klassetrin/de relevante fag ligesom projektet tilpasses den aktuelle klasse i samarbejde med læreren.