Kolding Musikskole

Lydvandring - Soundwalk

I et dialogbaseret oplæg får eleverne indsigt i og viden om hørelsen, kunsten at lytte, samt en afklaring af begrebet “soundwalk”; et musikhistorisk indspark om John Cage, 4:11, og hvad musik egentlig er. Eleverne bliver bevidste om, hvor meget lyd og støj der egentlig omgiver os, og som vi ignorer – og ikke mindst hvor lidt stilhed der findes.

Herefter er det på med støvlerne – ud og gå en tur og lytte.

Når turen er slut, skal oplevelsens lyde først kategoriseres i et opgaveark. Derefter er der tid til en debat om oplevelserne, og hvilke elementer der spiller ind for at få en god oplevelse på en soundwalk, f.eks om der er karakteristiske lyde i miljøet eller særlige akustiske forhold, som er enestående for området. Er der nogen sjove, grimme, høje eller underlige lyde, der hvor ungerne bor eller dyrker fritidsinteresser?

Forløbet kan afsluttes med, at klassen planlægger en soundwalk for andre elever på skolen eller til at forældremøde. Desuden kan man også optage lyde til det landsdækkende projekt "Lyden af Danmark".

Skal vi lytte sammen?
Skal vi lytte sammen?
Foto

Ole Elmstrøm Poulsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1000 kr.
Yderligere priser:
Prisen er gældende for skoler i Kolding Kommune.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling, Geografi - Kommunikation, Geografi - Undersøgelse, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Historie, Musik, Natur/teknologi, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Eleverne får indsigt i og viden om hørelsen - biologisk og teknologisk.

Eleverne bliver bevidste om, hvor meget lyd og støj der egenlig omgiver os - hvorfra lydene stammer og deres påvirkning af os.

Eleverne skal udtrykke sig om de fundne akustiske fænomener i deres nærmiljø af både geografisk, biologisk og musikalsk karakter.