Museet for Samtidskunst

Lydworkshop - Lyt til verden omkring dig

Workshoppen introducerer til lydkunst som en eksperimenterende måde at lytte til sine omgivelser på. Ud fra lyd- og billedkunstværker arbejder eleverne aktivt med associationsøvelser og med at forholde sig til abstrakte og konkrete lyde.

I workshoppen arbejder vi med lyd, musik og fortælling.

Vi undersøger og arbejder med, hvordan lyd kan fortælle historier, udtrykke følelser og sætte gang i fantasien. Nogle lyde er abstrakte og andre meget beskrivende. Nogle svæver i baggrunden og nogle kan ikke overhøres.

Forløbet tager eleverne på lydlig rejse gennem museets udstillinger og samling. Her er blandt andet flasker med lyd i og en høstak, der lyder lidt mærkeligt! 

Eleverne skaber selv et lydkunstværk. Til sidst fremlægges og afspilles lydene foran klassen.

Inspirationsmateriale Lydhør

Inspirationsmateriale om samtidskunst

Museets "Hørbar"
Museets "Hørbar"
Foto

Museet for Samtidskunst

©

Museet for Samtidskunst

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
Også mulighed for længere forløb inkl. besøg på skole
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse
Fag:
Billedkunst, Dansk, Medier, Musik
Læringsmål:
Eleven kan lytte opmærksomt til musik
Eleven kan samtale om billeders funktion
Eleven kan analysere multimodale produktioners fremstilling

Se alle tilbud fra: