Bülows Makerspace

Lyrik i VR

Skab en verden i virtual reality ud fra et digt, og oplev digtet med andre sanser ved at tage VR-brillen på, og kom ind i den verden, som du har skabt.

Eleverne skal arbejde med lyrik på en lidt anderledes måde gennem bearbejdning af billedsprog og temaer. CoSpaces og VR-brillen kan give eleverne muligheden for at opleve teksten på en mere motiverende måde. Eleverne skal skabe en 3D-verden i CoSpaces ud fra teksten og lægge den over i VR-brillen. De kommer dermed ind i den verden, som de skal har skabt ud fra digtet.

Forløbet er opdelt i to dele. 1. del hvor eleverne skal læse og analysere et digt. Denne del står læreren selv for – men selvfølgelig i samarbejde med en læringskonsulent fra Bülows Makerspace. Det er vigtigt, at eleverne har analyseret digtet grundigt. De skal finde temaer, stemning og billedsprog. 2. del er den digitale produktion. Den del er læringskonsulenten fra Bülows Makerspace behjælpelig med. Eleverne skal skabe en 3D-verden i CoSpaces. Her kommer eleverne til at animere og kode. CoSpaces kan gennemgås af læringskonsulenten på skolen. Undervejs “lægges” elevernes produktion over på VR-brillen, og eleverne kommer ind i digtet.

Målgruppe: 

Udskolingen

Tid: 

1. del: 2 lektioner

2. del: 4 lektioner

Fag: 

Dansk – teknologiforståelse

Videreudvikling: 

Ideen med lyrik i VR kan også bruges i andre fag eller med andre temaer. I faget historie kan eleverne eksempelvis bygge og kode en historisk begivenhed i CoSpaces og lægge den i VR-brillen.

VR kuffert med VR klassesæt 10 stk headsets.
VR-kuffert med VR-klassesæt af 10 stk. headsets.
Foto

Majbritt Eliasson Larsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Dansk, It og medier
Læringsmål:
Eleverne skal arbejde med lyrik på en lidt anderledes måde gennem bearbejdning af billedsprog og temaer. CoSpaces og VR-brillen kan give eleverne muligheden for at opleve teksten på en mere motiverende måde.