Den Gamle By

Mad på bordet - kartoflen

Formålet med undervisningsforløbet er at gøre eleverne bevidste om, hvordan kartoflen som
fødevare har påvirket vores madkultur, og at give eleverne et indtryk af forbindelsen mellem
fortid og nutid.
Der fokuseres på kartoflen som fødevare, og på hvordan man brugte kartoffel i madlavningen i
den sidste halvdel af 1800-tallet. Eleverne bliver opmærksomme på ligheder og forskelle
mellem brug af kartofler dengang og i dag. Undervisningsforløbet indebærer såvel praktisk
som teoretisk læring. Førstehåndserfaringen er dog væsentlig i dette forløb: Eleverne lærer og
erfarer gennem arbejdsprocesser, sanseoplevelser og interaktion med hinanden og med
museumsunderviseren.

En medarbejder viser rundt i 1864-køkkenhaven og i Den Gamle By. Eleverne laver kartofler til mel og bager kager af kartoffelmel. Baggrundsmateriale til læreren om kartoflens historie og forslag til forberedelse af eleverne inden besøget og bearbejdning efter.
 

Kartoflen
Mad på bordet – kartoflen
Foto

Kommunikation

©

Den Gamle By

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1100 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Madkundskab - Måltid og madkultur
Fag:
Historie, Madkundskab
Læringsmål:
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og l eget liv. ivsvilkår over tid.
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og
bruger historie.
Livsgrundlag og produktion.
Historiske scenarier.
Historisk bevidsthed

Se alle tilbud fra: