Fjord&Bælt

Marsvin - og andre hvaler

Er marsvinet en hval eller en fisk? Hvordan jager marsvinet? Kan man se med lyd? Hvordan træner man et marsvin? Marsvinet er et af Danmarks mest almindelige større pattedyr – men det tilbringer hele sit liv under havets overflade, og langtfra alle børn er klar over, at det findes. I dette forløb introducerer vi marsvinets liv i havet og gør eleverne opmærksomme på de forskelle, der er mellem hvalerne og de fisk, de svømmer rundt iblandt. Vi sætter fokus på, at marsvinet er en hval, at vi har hvaler i Danmark, og at hvaler kan se meget forskellige ud. Hvalernes forunderlige tilpasninger formidles via udforskning af skeletter, kæmpe barder, kranier, tænder m.m. Et detaljeret billede af marsvinet gives gennem iagttagelser, filmsekvenser og fysiske aktiviteter, som alle inkluderer unikke aspekter af et havpattedyrs liv i havet. Eleverne får selv lov til at prøve at fange “fisk” ved hjælp af ekkolokalisering, og de kan følge med i de unikke undervandsoptagelser af en marsvinefødsel. Diskussionen afsluttes med, at eleverne bliver indviet i de metoder, vi på Fjord&Bælt bruger til at træne marsvinene Freja og Sif til de forskningsforsøg og helbredsundersøgelser, som dyrene dagligt deltager frivilligt i.
Marsvin

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
920 kr.
Yderligere priser:
Entré på 40 kr. pr. barn/lærer
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Kommunikation, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Biologi - Modellering, Biologi - Kommunikation
Fag:
Biologi, Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse
Vidensmål
Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger
Færdighedsmål
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser
Vidensmål
Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe
Færdighedsmål
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Vidensmål
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Modellering
Vidensmål
Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning

Kommunikation
Vidensmål
Eleven har viden om medier og formidlingsformer
Færdighedsmål
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
Vidensmål
Eleven har viden om fagord og begreber
Færdighedsmål
Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster
Vidensmål
Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Se alle tilbud fra: