Naturcenter Amager Strand

Masseeksperimentet 2023 på Amager Strand

Mos, lav og bjørnedyr! Hvad er det og findes det på Amager Strand???

Hvilke mosser, laver findes der på Amager Strand? Kom ud på Naturcenter Amager Strand, hvor Naturvejlederne fra Frederiksberg står klar til at hjælpe jer igennem masseeksperimentet trin for trin. Tag dit tilsendte materiale-kit med, så vi sammen kan undersøge, indsamle og kortlægge, det vi finder på stranden. På Naturcenteret har vi udstyr som stereolupper og mikroskoper til rådighed, så vi rigtig kan få kigget nærmere på vores fund. Forløbet tager 3,5 timer, så I skal huske madpakke og tøj der passer til vejret. 
Læs mere om Masseeksperimentet 2023 på https://masseeksperiment.dk/ 

I skal udover at booke forløbet her også tilmelde jer selve masseeksperimentet her: Tilmelding - Masseeksperiment 

I vil få tilsendt et materiale-kit fra Astra, som I skal huske at tage med ud på naturcenteret, så vi kan bruge det her. Derudover skal I have forberedt jeres elever på eksperimentet og følge med på Astras hjemmeside. I må også meget gerne sætte eleverne lidt ind i, hvad mosser, laver og bjørnedyr er. 

 

Børn med lup
På jagt efter mos og lav
Foto

Getty Images

©

Getty Images

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningen er gratis og forbeholdt folkeskoler fra Københavns og Frederiksberg Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

Eleverne har viden om enkle undersøgelsesmetoder.

Eleverne kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur

Se alle tilbud fra: