Næstved Kommune - Åben Skole

Matas - den digitale butik

Alle har været i en butik, men hvordan bruger Matas i Næstved data til planlægning, og hvordan kan automatiske prognoser (automatisk disponering) hjælpe med at styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v.? Igennem dette undervisningsforløb i matematik vil eleverne få en forståelse for vigtigheden af databearbejdning, og hvordan man kan bruge matematiske modeller til at regne på, hvad der kommer til at ske i virkeligheden.

Undervisningsforløbet er udviklet til matematik på 7.-9. årgang. Det opfylder en række Fælles Mål i matematik inden for modellering og kommunikation og bidrager endvidere til opfyldelse af målene i faget uddannelse & job. Som en del af undervisningsforløbet besøger klassen en detailbutik, hvor de får et hands-on-indtryk af, hvordan det, de lærer i klassen, hver dag bruges i verden omkring os. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med jobfunktioner, uddannelser og karriereveje i detailhandlen og en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i. 

Synlige mål
•    Når klassen har gennemført dette forløb, kan de:

•    Forklare, hvad automatisk disponering er.

•    Give eksempler på, hvilke data der bliver registreret i forbindelse med automatisk disponering.

•    Udvælge data og variable til at opstille en matematisk model for automatisk disponering.

•    Oprette en model i et regneark med data og regnearksformler, så den kan simulere automatisk disponering af et antal varer i en butik (modellering).

•    Formidle den nye viden om automatisk disponering og den matematiske model i regnearket i en skærmoptagelse (kommunikation).

Tidsforbrug
Undervisningsforløbet har et omfang på 8 lektioner på skolen à 45 minutter. Dertil kommer besøget i butikken, der varer 1 time ekskl. transport.

Forberedelse
Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget. I højre side finder du lærervejledningen, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til besøget i butikken. Butikken har fået en tilsvarende vejledning.

Find materiale her: https://aabenvirksomhed.dk/da-skolen/forloeb/matematik/den-digitale-but…

Dér kan du også booke besøget.

Få transporten betalt 
Der er sat ekstra penge af til transport i bus mellem virksomhed og skole. Ring eller skriv til erhvervsplaymaker Ole Hilden, så bestiller og betaler Ole for bussen, så I kan køre direkte mellem skole og virksomhed.
Kontakt Ole Hilden på mobil 61550987, eller mail ohilde@naestved.dk eller på Aula.

Matas

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Matematik - Matematiske kompetencer, Matematik - Tal og algebra, Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job
Fag:
Matematik, Uddannelse og job
Læringsmål:
Forløbet opfylder en række Fælles Mål i matematik inden for modellering og kommunikation og bidrager endvidere til opfyldelse af målene i faget uddannelse & job.