Designmuseum Danmark

Matematik i design (gratis for københavnske folkeskoler)

I undervisningsforløbet Matematik i design får eleverne mulighed for at bruge matematik i en praktisk sammenhæng. Vi sætter fokus på geometri i anvendelse i en designfaglig kontekst og lader eleverne arbejde med designmæssige problemstillinger.

Hvilken form passer bedst til en bestemt funktion, og hvordan optimerer man materialeforbruget i en emballage? Hvad er en model, og hvordan arbejder man med skalaforhold? Hvordan får man æstetik og konstruktion til at gå op i en højere enhed? Disse og mange andre matematiske overvejelser indgår bl.a. i arbejdet med design. "Matematik" i design sætter fokus på geometri i anvendelse i en designfaglig kontekst.
Med udgangspunkt i museets samling undersøger eleverne i praksis, hvordan geometri indgår i designprocessen, og undervejs løser de konkrete matematikopgaver i forhold til forskellige genstande.
I designværkstedet bliver eleverne stillet over for en designmæssig problemstilling, som de samarbejder om at løse ved hjælp af matematik kombineret med kreativitet og praktisk sans.

Elever beregner materialeforbrug til stolebetræk
Elever beregner materialeforbrug til stolebetræk
Foto

Designmuseum Danmark

©

Designmuseum Danmark

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
1 time: 400 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Matematik - Geometri og måling
Fag:
Håndværk og design, Matematik
Læringsmål:
Eleven har viden om, hvordan geometri kan anvendes i en designfaglig kontekst og indgå som en del af designprocessen.
Eleven kan avende matematik i praksis til at løse designmæssige problemstillinger.

Se alle tilbud fra: