Møntergården

Med arkæologen i stenalderen

Kom helt tæt på arkæologens arbejde med fokus på stenalderens spændende genstande.

I Histotoriets laboratorium arbejder eleverne med autentiske stenaldergenstande og undersøger dem ved hjælp af de arbejdsmetoder, son en arkæolog bruger. I deres undersøgelser af de forskellige genstande får eleverne mulighed for at relatere genstandene til stenalderen og reflektere over, hvad genstandene kan fortælle om de mennesker, der levede dengang.

I forløbet er fokus todelt: Undervisningen henvender sig til fagene Natur/Teknologi og/eller Historie. Der er derfor mulighed for et tværfagligt samarbejde. Kompetenceområderne er undersøgelse og kildearbejde, hvor eleverne skal arbejde med at undersøge forskellige historiske genstande; kilder og spor fra lokalområdet. Derved opnår de viden og færdigheder i at kunne anvende kilder til at opnå viden om fortiden. Forløbet kan specifikt bruges i arbejdet med både kompetenceområdet undersøgelse og/eller kildearbejde, men det er også en oplagt mulighed at kombinere disse områder med arbejde omkring stenalderen. Forløbet kan både bruges som en indledning til arbejdet eller som et virke til forskellige læringsmål undervejs - eller til slut i jeres arbejde. Vi anbefaler, at i på forhånd har haft en samtale om, hvad et museum og en genstand er, samt hvordan historiske spor kan undersøges og anvendes som kilder til at opnå viden om fortiden.

Stenalderen kan man også røre ved
Børnene får lov til selv at undersøge genstande fra stenalderen.
Foto

Ard Jogsma

©

Møntergården, Odense Bys Museer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Yderligere priser:
Indgangen til museet er gratis for lærere og elever, når besøget finder sted som led i undervisningen.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Historie, Natur/teknologi
Læringsmål:
Brug lærervejledningen til at opstille læringsmål, der passer til dit undervisningsforløb