Lolland Musikskole

Mere musik i egen institution

Hvordan får vi mere musik i egen institution? Lolland Musikskoles tilbud 'Mere musik i egen institution' sætter fokus på institutionens personalegruppe.

Vi fokuserer på jeres musikalske kompetencer, inspiration, refleksion over, hvordan musikken kan sættes i spil i forhold til læreplanstemaer og i forhold til personalegruppens faglige, musiske muligheder. Tilbuddet udarbejdes i tæt samarbejde mellem institutionen og musikunderviseren, hvorigennem det bl.a. besluttes, om der skal inkluderes musikalske forløb for børnene undervejs.

Varighed: Efter aftale

Sted: I dagtilbuddet eller i et af vores musikhuse i hhv. Nakskov eller Maribo

Mere musik i egen institution Skoletjenesten undervisningstilbud Kulturtjenesten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Efter aftale

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
Nul, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Social udvikling
Læringsmål:
-