Miljø og Klima i Furesø

Min EnergyBuddy

Min EnergyBuddy er lavet til lærere og pædagoger i Furesø Kommune, der gerne vil arbejde med energidata fra Furesø Kommunes bygninger og solceller.

Min EnergyBuddy består af to dele: en app, der hentes i App-Store, og en webbaseret lærerside, der hentes via linket til hjemmesiden. Man bliver oprettet som lærer/pædagog ved at skrive en mail til Alexandra-instituttet på support@alexandra.dk. Eleverne bruger appen til at registrere antal energiforbrugende apparater i hjemmet. Man bestemmer, hvilke apparater de skal registere, på sin webbaserede portal. Hver gang eleverne registrerer et energiforbrugende apparat i appen Min EnergyBuddy, fortæller appen, hvor meget energi elevens husstand bruger, og dette samles samtidig på ens webportal – i anonym form. Herefter er det op til læreren/pædagogen at bruge de data, man får om elevernes energiforbrug, i undervisningen, sammen med data fra Furesø Kommunes bygninger og solceller i forhold til det emne, man bruger Min EnergyBuddy i. Undervisningen foregår i klasselokalet, på skolen og i elevernes hjem.

Kontakt Alexandra Instituttet, eller tilmeld dig opstartsaftenen den 27. august, hvor medarbejdere ved Alexandra Instituttet vil give en introduktion til appen og hjælpe dig i gang! Tilmelding til Stine Rahbek Pedersen fra Natur og Miljøafdelingen i Furesø Kommune på srp1@furesoe.dk

Sted: På skolen og i elevernes hjem.

Min Energybuddy Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Matematik, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
-