Koldkrigsmuseum Stevnsfort ved Skoletjenesten Østsjællands Museum

Mit liv som soldat

En personlig fortælling, autentisk soldaterudrustning og kropslig aktivitet.

Der venter eleverne en sansemættet oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et spektakulært underjordisk fort fra Den Kolde Krig.

I forløbet møder eleverne en forhenværende officer, værnepligtig eller seniorsergent, der gjorde tjeneste under Den Kolde Krig. Soldaten vil tage imod jer og føre jer med fast tempo rundt på hele terrænet og i undergrundens dybe gange og rum. Med udgangspunkt i soldatens personlige erindring om sin egen militærtjeneste får eleverne en unik mulighed for, med egne øjne og ører, at opleve livet som soldat under Den Kolde Krig. Da undervisningsforløbet er dialogbaseret, vil der under hele forløbet være mulighed for, at den enkelte elev kan stille netop det spørgsmål, der undrer lige nu og her.

Undervejs i forløbet kommer eleverne tæt på autentisk soldaterudrustning og tester egne styrkekræfter i forhindringsbanen.

Det ville være oplagt at afvikle dette forløb som et tværfagligt undervisningsforløb mellem historie og idræt. Det kan desuden anbefales, at forløbet enten anvendes som optakt til eller afslutning på et forløb om Den Kolde Krig hjemme på skolen, da den giver et godt indblik i Danmarks rolle i koldkrigskonflikten. 

Koldkrigsmuseum
Koldkrigsmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1200 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer
Fag:
Historie, Idræt
Læringsmål:
Forløbet leder hen imod, at eleverne bliver i stand til at:

- Opnå kendskab til Den Kolde Krig – før, under og efter.

- Opnå kendskab til en personlig fortælling fra Den Kolde Krig.

- Opnå kendskab til kanonpunktet "Murens fald" i historiefaget.

- Opnå kendskab til et læringsrum, hvor alle kan være med.