Hedensted Skole-Kirke

Monstre på spil

Monstre på spil i kristendom, myter og folketro.
Tilbud til indskolingen i Hedensted Kommune.

Eleverne stifter i dette projekt bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folketro. De får et indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre for at kunne forstå den verden, som de selv var en del af.

Billede monstre på spil
Illustration: Julie Østergaard

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Billedkunst, Dansk, Kristendomskundskab, Musik
Læringsmål:
At eleverne får kendskab til et udvalg af monstre, som er særligt centrale i kristendommen, folketroen og den nordiske mytologi.
At eleverne får indsigt i, at monstre er knyttet til menneskers forestillingsverden og optræder som en måde at gøre det uforståelige og frygtsomme håndgribeligt på.
At eleverne undersøger og udtrykker egne monsterforestillinger.
At eleverne erfarer, hvordan æstetiske udtryk i form af fiktion, illustration og musik kan bruges til at formidle forskellige dimensioner af monsterfortællinger.
At eleverne opnår færdigheder i at undersøge og udtrykke sig om egne monsterforestillinger gennem brug af æstetiske arbejdsformer.