Ringsted Galleriet

MONUMENT

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets aktuelle udstillingsprogram, SAMMENSTØD, vil eleverne på denne workshop forholde sig til monumenter i det offentlige rum og lave deres eget bud på et for dem relevant monument.

På denne workshop vil eleverne, set i lyset af Black Lives Matter-demonstrationerne verden over, forholde sig til monumenter i det offentlige rum. Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin har vi fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie med fokus på kunsthistoriske monumenter såsom Jaques Salys Rytterstatue af Frederik V og 'Den Lille Havfrue' af Edvard Eriksen. De sættes i relation til aktuelle værker i dagens Danmark såsom 'I am Queen Mary' af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle samt det udstillingsaktuelle værk, 'Pludselig Hjemve'  af Mo Maja Moesgaard, hvor personlige og politiske emner som klimaforandringer og masseudryddelse af jordens dyre- og planteliv 'er hængt til udluftning' på en tørresnor i en privat forhave i Ringsted.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’Det rumlige’

Materialer: ler, ståltråd, flamingo eller andet

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie kunstteori, skitsefase og materiale indføring samt præsentation af model over monument

Klassetrin: 2.-10.

Black Lives Movement og deres kamp mod historiske monumenter
Historisk monument efter en Black Lives Matter demonstration
Foto

ukendt

©

ukendt

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Politik
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Medier, Projektopgaven, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciserede de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation
(Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)