Ringsted Galleriet

MONUMENT

På denne workshop forholde sig til monumenter i det offentlige rum og derefter lave deres eget bud på et for dem relevant monument.

På denne workshop vil eleverne forholde sig til monumenter i det offentlige rum. Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin har vi fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie med fokus på kunsthistoriske monumenter såsom Jaques Salys Rytterstatue af Frederik V og Statuen af Valdemar den Store i Ringsted, som sættes i relation til aktuelle værker såsom 'I am Queen Mary' af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle eller 'Powerless Structures' af kunstnerduoen Elmgreen og Dragset, men også en Ringsted Galleriets egne kunstnere, Bjørn Nørgaard, som i forbindelse med udstillingsprogrammet JUBILÆUM 2022 udstillede monumentet 'Borgeren fra Calais' i Ringsted Galleriets indkørsel.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’det rumlige’

Materialer: ler, ståltråd, flamingo eller andet

Varighed:

1-dags forløb (evt. 4 timer, kan justeres efter behov) med fokus på materialer og formgivning

2-dages forløb med kunsthistorie, kunstteori, skitsefase og materialeindføring samt præsentation af model over monument

Klassetrin: 2.-10.

En skoleklasse fra Ringsted Privatskole er igang med støbe fundament til monument
Foto

Heidi Hove

©

Heidi Hove

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Samfundsfag - Politik
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Håndværk og design, Historie, Innovation og entreprenørskab, Medier, Projektopgaven, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Ud over det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde; vi bruger fagtermer i det praktiske arbejde, dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed, dels for at få præciseret de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc.)

– Visuel kommunikation (eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel til kommunikation)