Øhavsmuseet

Når ting kan tale

Udforsk Finstrup kirkeruin, og lær at fravriste gamle ruiner deres hemmeligheder. Her kommer både historien, religionen og matematikken i spil, når vi bruger genstande til at fortælle om vores fortid.

Drømmer du som lærer om, at arbejdet med kilder kan bredes ud til mere end tekst og billeder? I forløbet ”Når ting kan tale” lader vi eleverne arbejde med en meget stor kilde – nemlig Finstrup kirkeruin ved Faaborg. I fællesskab vil vi prøve at fravriste kirken dens historie og indhente viden om fortiden. I får et teoretisk og praktisk indblik i, hvordan historiske genstande kan afsløre ting om vores rødder.

I første del af forløbet udforskes selve kirkeruinen, hvor eleverne i grupper skal udfærdige målfaste tegninger. På baggrund af tegningerne taler vi blandt andet om, hvorfor dele af kirken er opført efter det gyldne snit. Nogle elever vil nå frem til også at kunne udregne, hvor meget de tykke mure har vejet tilsammen, og dermed, hvilken enorm opgave det har været at bygge kirken.

I anden del af forløbet tager vi fat på den mere sanselige oplevelse af kirkerummet. Her samtaler vi om, hvordan rummet har været anvendt gennem tiden, og slutter af med at tænde røgelse, synge og bede. Her kommer hele kroppen i bevægelse.

Eleverne får udleveret arbejdshæfter med korte tekster og plads til at notere deres observationer og målinger. Hæftet skal hjælpe dem med at fastholde den viden, de får under udforskningen.

Finstrup Kirkeruin Øhavsmuseet
På jagt efter fortidens hemmeligheder.
Foto

Ard Jongsma

©

Øhavsmuseet Faaborg

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
1250 kr.
Yderligere priser:
Prisen er inkl. undervisningsmateriale i klassesæt.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Matematik - Geometri og måling
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Matematik
Læringsmål:
Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier. Desuden kan eleven reflektere over betydningen af kristne symboler, ritualer, musik og salmer.