Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad

Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad

Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad er et lokalt ressourcested for naturfag og udeskole.

Vi tilbyder samarbejde om læringsaktiviteter for alle klassetrin samt vejledning og kompetenceudvikling for lærere og pædagoger – både på naturskolerne og alle steder i lokalområdet. Naturskolens formål er overordnet at supplere folkeskolens undervisning i naturforståelse.

På naturskolerne arbejder vi på at være et ressourcecenter for naturfag og udeskole. Vi arbejder som naturvejledere, med mange brugere og samarbejdsparter, som skal føle sig godt tilpas på naturskolen, der skal være præget af god stemning og høj faglig standard. Centralt i dagligdagen står arbejdet med den eksperimentelle tilgang til undersøgelser af natur og naturfænomener med elever og lærere, men den går hånd i hånd med den mere sanselige og kreative tilgang.

Udskolingselever undersøger biodiversitet langs vandløbet
Udskolingselever undersøger biodiversitet langs vandløbet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Dette tilbud er gratis for folkeskoler i Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Andre brugere kan kontakte os ang. pris.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Modellering, Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Geografi - Kommunikation, Geografi - Modellering, Geografi - Undersøgelse, Geografi - Perspektivering, Håndværk og design - Design, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Madkundskab - Fødevarebevidsthed, Madkundskab - Mad og sundhed, Matematik - Geometri og måling, Matematik - Matematiske kompetencer, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi, Geografi, Håndværk og design, Historie, Idræt, It og medier, Madkundskab, Matematik, Natur/teknologi
Læringsmål:
Styrke naturfagene i skolen og natur, udeliv og science i dagtilbud.

Styrke børnenes tilknytning til naturgrundlaget - naturens kredsløb og bæredygtig livsstil.

Styrke børnenes fortrolighed med naturen og glæde ved at være ude.

Styrke børnenes krop og sundhed, deres glæde ved bevægelse.

Styrke børnenes sociale kompetencer og forståelse for demokrati.

Styrke børnenes forståelse af sammenhængen mellem natur og kultur.