Skoletjenesten Öresund

Nordiskt skolsamarbete

Hur kan man skapa skolsamarbete med utgångspunkt i ländernas gemensamma bakgrund och ämnet historia? Hur framställs samma historiska händelser i danska och svenska facktexter och i skönlitteratur för barn och unga? Hur går man till väga i praktiken om man vill starta ett samarbete med andra nordiska klasser? Finns det digitala möjligheter som alternativ till ett besök hos varandra?

De danska och svenska parter som samarbetat kring projektet ”Kom tæt på det nordiske” har skapat inspirationsmaterial om nya möjligheter till nordiskt samarbete, där historieämnet är i fokus. Erfarenheterna kommer främst från detta projekt, där lärare och elever i årskurs 6 från Fredericia och Malmö arbetade med 1600-talets historia. Naturligtvis kan man arbeta med andra tidsperioder och teman.

Projektet har utformat ett undervisningsmaterial för elever i årskurs 6 (finns på danska) och vi sammanställt en manual för lärare (på danska och svenska).

 Allt material finns att ladda ner här, samt hos  Museerne i Fredericia.

Dansk skolklass på besök på Malmö Museer
Dansk skolklass på besök på Malmö Museer
©

Skoletjenesten Öresund

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Nordisk sprog
Læringsmål:
Eleverna får kunskap om sin stads historia under en utvald tidsperiod och med hjälp av den se hur samhället har utvecklats under olika förutsättningar. Tillsammans med en klass från ett annat nordiskt land får de kunskap om olika historiebruk, fördjupning i källkritik och de får perspektiv på sin och ett annat lands historieskrivning. Genom samarbete med en annan klass får de arbeta med språkförståelse och kommunikation.

Se alle tilbud fra: