Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager

øjeBLIK - om at se hinanden

I projektet arbejdes der med betydningen at se hinanden - Hvad vil det sige at se hinanden? Hvad vil det sige at være usynlig? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

Hvad vil det sige at være usynlig? Hvad vil det sige at se hinanden? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

Sidstnævnte er sket for pigen Ninni, som optræder i mumitroldenes univers. I Tove Janssons Historien om det usynlige barn er Ninni blevet usynlig efter at have boet hos en slem dame. Hun bringes derfor til mumifamilien i håbet om, at Mumimor kan få hende gjort synlig igen. Mumimor opgiver faktisk opgaven undervejs, men ikke desto mindre kommer Ninni langsomt til syne i mødet med familiens blik på hende.

I forlængelse af Historien om det usynlige barn præsenteres eleverne for Søren Kierkegaards tanker om at se og blive set. For Kierkegaard er måden, hvorpå vi ser hinanden altafgørende, da vi med et enkelt øjekast kan tillægge eller fra­kende hinanden betydning.

Endelig møder eleverne bibelfortællingen om den udstødte tolder, Zakæus, der mod sin forventning bliver set af Jesus og dermed får nyt mod. Teksten viser, hvordan et enkelt blik og en lille gestus kan gøre hele forskellen for et menne­skes liv.

Som supplement til tekstlæsningen kan der arbejdes billedkunstfagligt med projektets pointer om det ’at se’, når eleverne skaber deres eget kreative produkt, en leporellobog. Der er tilknyttet en lærerworkshop til projektet. 

øjeBLIK

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Undervisningsforløbet er gratis for skole i Randers, Favrskov og den sydlige del af Mariagerfjord Kommune.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Dansk - Læsning
Fag:
Billedkunst, Dansk, Kristendomskundskab
Læringsmål:
LÆRINGSMÅL I KRISTENDOMSKUNDSKAB
• Eleven får kendskab til den danske filosof og teolog Søren Kierkegaard og hans etiske overvejelser om, hvordan mennesker bør møde eller se hinanden.
• Eleven kan i samtaler og i et kreativt produkt udtrykke sig nuanceret om, hvilken betydning det har for den menneskelige tilværelse at blive set eller ikke set.
• Eleven får kendskab til den bibelske fortælling om Zakæus og kan koble temaet til andre litterære tekster.

LÆRINGSMÅL I DANSK
• At eleverne kan formulere sig om en litterær læseoplevelse og gennem kreative øvelser indleve sig i denne.
• At eleverne kan karakterisere personerne i Historien om det usynlige barn gennem systematisk analysearbejde.
• At eleverne kan formulere sig om temaet usynlighed som det kommer til udtryk iHistorien om det usynlige barn.