Teater Momentum

ØJNE - teater som gruppeterapi efter corona (teater og gruppesamtale)

Med forestillingen ØJNE tilbyder Teater Momentum en anderledes gruppeterapeutisk teateroplevelse, hvor elever får mulighed for dels via en forestilling, hvor manuskriptet er i hænderne på eleverne selv, og dernæst via en kurateret gruppesamtale, at få en anderledes afvæbnende snak om betydningen af pandemien, og hvilke erkendelser man har gjort i kølvandet på COVID-19.

ØJNE er en interaktiv performance-forestilling, hvor vi sammen stopper vi op og ser på hvordan en pandemi pustede til vores angst, øgede afstandene mellem os og gjorde os kollektivt ensomme. I forlængelse af forestillingen tilbyder vi en opfølgende snak med eleverne, der får en unik mulighed for at snakke om livet under og efter en pandemi.

Herudover udarbejder vi undervisningsmateriale til brug i forberedelsen til forestillingen og som værktøj til den efterfølgende gruppesamtale. Undervisningsmaterialet udsendes ved tilmelding og umiddelbart fra medio August.

Forestillingen henvender sig til de ældste i udskolingen og på efterskoler. Det anbefales at tage hele årgange med, så man sammen kan fylde salen med elever man kender. Kapacitet i salen: 130.
Hvad kommer der efter pandemien? Hvilke traumer, tanker og erkendelser slæber vi med videre herfra? Og hvordan kan vi sammen bruge en pandemi til at blive endnu bedre som samfund, og hvad har vi lært om betydningen af fællesskaber (både de inkluderende og ekskluderende) under en global pandemi.

Teatrets rum bliver nedbrudt. Her er ingen hierakier eller stjerner på scenen. I stedet er vi alle samme sted. Med en tekst, der skal løfte os ud på den anden side af en pandemi.
Eleverne vil opleve teatret som øjeblikkeligt fortroligt og afvæbnende rum, hvor alle kan bidrage til at løfte en forestilling.

Efter forestillingen tilbyder vi en gruppesamtale, hvor eleverne får mulighed for at snakke oplevelsen igennem og vi vil bruge oplevelsen til en slags gruppeterapeutisk behandling af oplevelser og erkendelser fra pandemien. 

Forestillingen egner sig til alle fag. Men i særdeleshed dansk, samfundsfaglige og kulturfag vil kunne trække andre emner med ind i samtalen. 

Der bliver udarbejdet og udsendt undervisningsmateriale fra medio august. 

Obs. forestillingen varer ca. 1 time. Herefter er der afsat en time til gruppesamtale i salen. 

Læs mere om forestillingen ØJNE her:

https://teatermomentum.dk/project/oejne/

ØJNE
Foto

Wael Toubaji

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
130 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Læsning, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Samfundsfag
Læringsmål:
Fokus på trivsel og erkendelser efter corona. Hvad har vi personligt lært - og hvad har vi som samfund måske erfaret, som er nødvendigt at tage med i fremtiden?