Teatret Masken

OFFSIDE

Teatret Masken og HiLS DiN MOR sætter fokus på homoseksualitet i fodboldverdenen. Hvorfor er der ikke plads til at kunne være sig selv i et maskulint sportsmiljø?

Nick og vennerne lever og ånder for fodbold og drømmer om de helt store ligaer. En dag starter Asbjørn fra Holte på holdet, og en forelskelse spirer. Det er bare ikke så godt, for der er ikke nogen homoer i ligaen.

Nick er én af de bedste, og hans far, som også er hans træner, har store ambitioner på sin søns vegne. Nick lever og ånder for fodbold og drømmer om de helt store ligaer. Asbjørn starter på U15-holdet i den lille lokale klub, og rygtet siger, at han er god. Asbjørn bliver mobbet i starten, fordi han er fra Holte, men et venskab opstår, da Nick tager ham i sit forsvar.

Venskabet udvikler sig til en forelskelse, og de kan ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved hele situationen. Især fordi Nick ved, at bøsser ikke spiller med i Superligaen… og fordi rygterne kører op til en vigtig kamp, hvor der kommer talentspejdere fra fodboldakademiet.

Skal de stemple ud og opgive deres drømme for at kunne være sig selv, eller skal de “bare” gå stille med dørene?

I 2021 er der stadig ingen åbne mandlige homoseksuelle fodboldspillere i de professionelle ligaer. Der er altså stadig ikke plads til forbilleder for unge, der bryder med normer for seksualitet i den maskuline sportsverden. Homofobiske tilråb fra både spillere på banen og fra publikum på tribunerne fortsætter, selvom det er imod reglerne. Børnene og de unge lytter selvfølgelig med og lærer af den hadske retorik, der går i arv og lever videre.

Der er mange ude i klubberne, der venter på, at nogen baner vejen – eller måske venter de bare på hinanden.

​KØN OG ​SEKSUALITET
Vi har spurgt unge på Lolland og Falster om deres syn på kønsroller, krop, sportsfællesskaber og seksualitet. Deres ærlige og anonyme svar bliver brugt som inspiration til manuskriptet. Homofobi i elitesport er et højaktuelt emne, og det tager vi fat i, ligesom vi tager fat i unges identitet i forhold til seksualitet. Det bliver en forestilling, som rører dig, og især de unge.

Har du og dine elever lyst til at arbejde med emnet, ​inden I skal i teatret, så kan i gå i gang med denne digitale workshop, som ligger til grund for manuskriptet til OFFSIDE. Svarene er anonyme, og alle kan deltage i workshoppen.

https://da.surveymonkey.com/r/Offside

Skuespillere: Peter Schlie, Mathias Bøgelund og René Benjamin Hansen
OFFSIDE. Skuespillere: Peter Schlie og Mathias Bøgelund. Illustration: Teatret Masken.
©

Teatret Masken

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
40 kr.
Yderligere priser:
Gratis for skoler i Guldborgsund Kommune
Max deltagere:
130 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Dansk - Lytning, Drama - Dramaanalyse, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Idræt - Idrætskultur og relationer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Modersmålsundervisning - Kultur og samfund, Musik - Musikforståelse, Samfundsfag - Politik, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Sundhed og trivsel
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Idræt, Medier, Musik, Sproglig udvikling, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Færdighedsmål
6.-10. klasse: Dansk - Kommunikation:
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Sproglig bevidsthed:
• Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog
• Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning
Kommunikation, Krop og drama:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere eget og andres kropssprog
• Vidensmål: Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog
6.-9. klasse: Drama valgfag:
• Dramaproduktion: Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler
• Dramaanalyse: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner
6.-9. klasse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Sundhed og trivsel - Relationer:
• Færdighedsmål: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer
• Vidensmål: Eleven har viden om følelser og relationers betydning for sundhed, trivsel og seksualitet
6.-9. klasse: Fortolkning:
• Færdighedsmål: Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
• Vidensmål: Eleven har viden om identitetsfremstillinger
8.-9. klasse: Sociale og kulturelle forhold - Socialisering:
• Færdighedsmål: Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og
identitetsdannelse
• Vidensmål: Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse