Museum Nordsjælland

Oldfruens Store Vaskedag på Hillerød Bymuseum

Oldfruens Store Vaskedag
Amtmandindens vasketøj har hobet sig op, og derfor skal der holdes Store Vaskedag på museet. Oldfruen har brug for hjælp med at komme igennem bunkerne, men heldigvis kan hun få hjælp af en masse stærke vaskepiger og vaskesvende.

Som optakt til forløbet sender museets oldfrue en invitation til klassen/gruppen, til at komme og hjælpe hende med at komme igennem bjergene af vasketøj.

Hvordan vaskede man før den elektriske vaskemaskine kom til? Vi henter vand i træspande, vasker med vaskebrædder, vrider tøj, skyller og vrider igen. Noget af tøjet kan måske komme i vaskevuggen eller den gamle trævaskemaskine og herefter igennem rullen, hvor det sidste vand vrides af, før tøjet hænges op med gammeldags tøjklemmer. Alle vaskepiger og vaskesvende får et diplom med hjem.

Som optakt til besøget kan klassen/gruppen se på billeder af vaskepigerne ved Sørup og Esrum sø, malet af Hans Ole Brasen. Baggrundsmateriale kan rekvireres, når man tilmelder sig forløbet.

OBS. I tilfælde af vedvarende regn aflyses/udsættes besøget. 

Gammeldags vaskei - Oldfruens store vaskedag Hillerød Bymuseum
Oldfruen på Hillerød Bymuseum skal have hjælp til storvasken
Foto

Museum Nordsjælland

©

Ingeborg Philipsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
100 kr.
Yderligere priser:
Ud over de 100 kr. til materialet og vand er tilbuddet gratis for Museum Nordsjællands hjemmekommuner: Hillerød, Hørsholm, Fredensborg og Gribskov Kommune
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Idræt - Krop, træning og trivsel
Fag:
Arbejdskendskab, Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Eleverne får indsigt i hvordan man vaskede før man havde elektriske vaskemaskiner
Eleverne henter vand med åg og balancerer med spande, de lærer at hælde rigtigt at spande
Eleverne lærer at vride tøj sammen to og to
Eleverne lærer at hænge tøj op med gammeldags klemmer