Museum Nordsjælland

Oldfruens store vaskedag på Hørsholm Egns Museum

Vasketøjet fra Hirschholm Slot har hobet sig op og derfor skal der holdes Store Vaskedag på museet. Slottets oldfrue har brug for hjælp med at komme igennem bunkerne, men heldigvis kan hun få hjælp af en masse stærke vaskepiger og vaskesvende.

Som optakt til forløbet sender museets oldfrue en invitation til at komme og hjælpe hende med at komme igennem bjergene af vasketøj.

Indhold

Hvordan vaskede man, før den elektriske vaskemaskine kom til? Vi henter vand i træspande, vasker med vaskebrædder, vrider tøj, skyller og vrider igen. Noget af tøjet kan måske komme i vaskevuggen eller den gamle trævaskemaskine og herefter igennem rullen, hvor det sidste vand vrides af, før tøjet hænges op med gammeldags tøjklemmer.

Føropgave: Som optakt til besøget kan gruppen se på billeder af vaskepigerne ved Sørup og Esrum Sø malet af Hans Ole Brasen. Baggrundsmateriale kan rekvireres, når man tilmelder sig forløbet.

Oldfruen på Hørsholm Egns Museum har brug for hjælp fra vaskepiger og vaskesvende
Oldfruen på Hørsholm Egns Museum har brug for hjælp fra vaskepiger og vaskesvende.
Foto

Ingeborg Philipsen

©

Museum Nordsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
100 kr.
Yderligere priser:
De 100 kr. er til dækning af materialer og vand, resten af tilbuddet er gratis
Max deltagere:
20 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Læringsmål:
Børnene får indsigt i, hvordan man vaskede med vaskebræt før den elektriske vaskemaskine. Børnene lærer at hente vand, gå med et åg og hælde rigtigt med en spand. Børnene lærer at vride et stykke stof og hænge det op med gammeldags klemmer. Arbejder sammen for at løse vaskeopgaven og hjælper oldfruen med vasken. Besøget på museet understøtter, at børnene får en alsidig kulturel oplevelse, som stimulerer børnenes engagement og nysgerrighed for historie og giver dem et indblik i, at der var et "før" det nu, de lever i. De møder museet og lærer det at kende.