Museum Nordsjælland

Oldfruens store vaskedag ved Hillerød Bymuseum

Amtmandindens vasketøj har hobet sig op, og derfor skal der holdes Store Vaskedag på museet. Oldfruen har brug for hjælp med at komme igennem bunkerne, men heldigvis kan hun få hjælp af en masse stærke vaskepiger og vaskesvende.

Som optakt til forløbet sender museets oldfrue en invitation til klassen/gruppen til at komme og hjælpe hende med at komme igennem bjergene af vasketøj.

Hvordan vaskede man tøj, før den elektriske vaskemaskine? Vi henter vand i træspande, vasker med vaskebrædder, vrider tøj, skyller og vrider igen. Noget af tøjet kan måske komme i vaskevuggen eller den gamle trævaskemaskine og herefter igennem rullen, hvor det sidste vand vrides af, før tøjet hænges op med gammeldags tøjklemmer. Alle vaskepiger og vaskesvende får et diplom med hjem.

Som optakt til besøget kan klassen/gruppen se på billeder af vaskepigerne ved Sørup og Esrum Sø malet af Hans Ole Brasen. Baggrundsmateriale kan rekvireres, når man tilmelder sig forløbet.

OBS. I tilfælde af vedvarende regn aflyses/udsættes besøget. 

Gammeldags vaskeri - oldfruens store vaskedag
Hillerød Bymuseums oldfrue skal have hjælp til storvasken.
Foto

Museum Nordsjælland

©

Ingeborg Philipsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
100 kr.
Yderligere priser:
Ud over de 100 kr. til materialer og vand er tilbuddet gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner, dvs. Hillerød, Hørsholm, Gribskov og Fredensborg Kommuner. Institutioner fra andre kommuner kan ringe og høre nærmere om priser.
Max deltagere:
15 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Læringsmål:
Børnene får indsigt i, hvordan man vaskede med vaskebræt før den elektriske vaskemaskine. Børnene lærer at hente vand, gå med et åg og hælde rigtigt med en spand. Børnene lærer at vride et stykke stof og hænge det op med gammeldags klemmer. Arbejder sammen for at løse vaskeopgaven og hjælper oldfruen med vasken. Besøget på museet understøtter, at børnene får en alsidig kulturel oplevelse, som stimulerer børnenes engagement og nysgerrighed for historie og giver dem et indblik i at der var et "før" det nu de lever i. De møder museet og lærer det at kende.