Københavns Befæstning – Kommandocentralen Rødovre

Om at overleve

Prøv vores helt nye undervisningsforløb til udskolingen!

"Om at overleve" foregår i den originale kommandocentral fra Den Kolde Krig, som ligger under Rødovre Bibliotek.
I forløbet får eleverne viden om kilder og skal bl.a. bruge kommandocentralen og originale genstande til at få viden.

”Om at overleve” foregår i den originale kommandocentral fra Den Kolde Krig, som ligger under Rødovre Bibliotek.
Her var man klar til at igangsætte indsatser, som skulle sikre, at civilbefolkningen var i sikkerhed, hvis den kolde krig blev varm. Dele af Det Civile Beredskab og højtstående kommunale medarbejdere skulle være klar og skulle kunne styre bl.a. redningsindsatser, kommunikation og indkvartering til flygtninge fra fx København.

Gennem kilder, journaler og selve kommandocentralen skal eleverne gruppevis finde frem til, hvem de fem udvalgte personer er, og hvad de har haft af opgaver i kommandocentralen.
Det er elevernes opgave at navigere rundt i alle informationerne og til sidst samle dem, så de passer sammen som et puslespil. Hvor mange informationer kan man egentlig hive ud af fx en signalblanket eller en original kasse med indhold fra Det Civile Beredskab?

Der er fokus på den lille historie i den store historie, som skal være med til at give eleverne en forståelse af de indsatser, som blev igangsat under Den Kolde Krig. Det bliver gjort meget konkret, at Den Kolde Krig ikke bare foregik ude i den store verden, men at det også berørte det ”almindelige” menneske – også i Rødovre.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Oplevelsescenter Vestvolden og Skoletjenesten Københavns Befæstning.
Forløbet er blevet til, som en del af et større udviklingsprojekt som hedder "Rødovre og Den Kolde Krig". Via hjemmesiden kan du finde materialer, viden og meget mere. http://rokk.dk/ 

Find lærervejledning, samt før- og efteropgaver herunder.

Book forløbet her

Om at overleve
Det Civile Beredskab og mandskab
Foto

Mette Specht Andersen

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr.
Yderligere priser:
OBS: GRATIS for folkeskoler fra Frederiksberg, Rødovre og Københavns Kommuner.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne får styrket deres evne til indlevelse og identifikation gennem følgende af Skoletjenesten Københavns Befæstnings dogmer:
- Oplevelse før oplysning
- Historien er fysisk
- Læring gennem fysisk bevægelse
- Samarbejde

Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.


Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer.

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.

Eleven har viden om kildekritiske begreber.

Eleven har viden om kriterier for søgning af kilder.

Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger.

Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier.

Eleven har viden om historiske scenariers funktion.