Anchers Hus

Omvisning i Anchers hus

Anchers Hus er det smukt bevarede hjem for en af de mest kendte par i dansk kunst, Michael og Anna Ancher, og deres datter Helga. Huset står i dag fuldstændig, som da Anna Ancher døde i 1935.

Anchers Hus er det smukt bevarede hjem for en af de mest kendte par i dansk kunst, Michael og Anna Ancher, og deres datter Helga. Huset står i dag fuldstændig, som da Anna Ancher døde i 1935.

Familien Ancher flyttede ind i huset på Markvej den 1. maj 1884, året efter Helga blev født. Her indrettede de sig med en meget personlig stil, der var langt forud for deres tid. Den herskende indretningsmode var klunketidens pomponer, tæpper og tunge gardiner, men Ancher-parret skabte et meget personligt hjem med møbler fra mange forskellige tidsaldre og miljøer. Både med lokalt håndværk, souvenirs fra udenlandsrejser og gaver fra lokalsamfundet, fra kongefamilien og internationale berømtheder.

På væggene er der malerier og tegninger af kunstnerfamilien selv og arbejder af deres kunstnervenner. I alt rummer det store hus op imod 5.000 kunstværker fra næsten 100 danske, svenske, norske, tyske, engelske og hollandske kunstnere. Blandt de mange kulturhistoriske genstande er også kunstnermøbler og japanske genstande.

Læs mere om Anchers hus
Book din omvisning

Skagens Kunstmuseer
Foto

Skagens Kunstmuseer

©

Skagens Kunstmuseer

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
450 kr.
Max deltagere:
15 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Lytning, Dansk - Tale
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Sproglig udvikling
Læringsmål:
Billedkunst:

Eleven kan samtale om egne og andres billeder, samt vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder og har viden om stilarter og formsprog
Eleven kan analysere balance og rytme i billeder
Eleven kan analysere farvers virkning i billeder og har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst
Eleven kan analysere synsvinklers betydning og har viden og fugle-, frø og normalperspektiv
Eleven kan vælge flere optikker i billedanalysen og har viden om blikpositioner
Dansk:

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers
Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer
Eleven kan undersøge virkemidler og har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler
Eleven kan sammenholde egen tolkning med andres tolkning
Eleven kan sammenfatte sin fortolkning
Eleven har viden om motiv og tema