Statens Museum for Kunst

Online fjernundervisning – et forløb med en kunstformidler fra SMK (1,5 time)

SMK tilbyder online undervisningsforløb i Zoom, hvor elever og lærere får mulighed for at mødes om kunsten med en af SMK's kunstformidlere. Vi zoomer ind på kunstværkerne gennem museets digitale platform SMK Open. Her kan vi i fællesskab nærstudere de mindste detaljer og trække tråde mellem forskellige perioder og udtryksformer uafhængigt af tid og rum.

Med udgangspunkt i museets samling af 700 års kunsthistorie tilbydes undervisning i forskellige temaer, fx Det Moderne Gennembrud, Guldalder, Anna Ancher, Kunstneriske Udtryksformer eller særudstillingen "Kirchner og Nolde til diskussion".

Forløbene veksler mellem små oplæg om kunsten og kunstens historiske og sociale kontekst, fælles værksamtaler, gruppeøvelser i breakout rooms og individuelle øvelser, fx processkrivning eller tegneøvelser.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
Et hold på max. 15 elever (fx valghold) dvs. 1 x 1½ time: 650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Dansk - Fortolkning, Dansk - Tale, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Billedkunst, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
Forløbet sigter bl.a. mod at undersøge kunsten som et visuelt udtryk koblet til sin egen samtid, til kunstneriske overvejelser og til vores oplevelse af værket i dag. Vi ønsker at skabe rum for fordybelse og mod på og sprog til at opleve, bruge og undersøge kunst gennem elevernes aktive arbejde med stoffet.

Se alle tilbud fra: