Det Kongelige Teater - Opera

Opera på skoleskemaet

Lær at lave en operaforestilling, og giv dit lærerteams' elever ejerskab over kulturarven. "Opera på skoleskemaet" er et lærerkursus over to dage, hvor vi sammen gennemgår et undervisningsforløb om at iscenesætte en opera på 5.-6. klassetrin på skolen. Forløbet er udviklet til 12 dobbeltlektioner fordelt enten på 12 uger eller 1-2 temauger, som vejleder jer gennem hele processsen. I leder selv undervisningsforløbet omkring iscenesættelsen på skolen og modtager undervejs et besøg af en operaformidler fra teateret. Det hele afsluttes med jeres eget forestillingsprojekt på skolen.

Lærerkurset afholdes den 4.-5. januar og den 10.-11. januar 2022 i Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 København K.

På mange skoler er "På skoleskemaet" blevet en tradition, hvor de yngre elever glæder sig til, at det bliver deres tur. Lærerkurset ruster dig som lærer eller pædagog til at starte en ny tradition på skolen. I vil opleve, at jeres elever vokser både personligt og socialt, og hvor f.eks. bogligt udfordrede elever opnår stor anerkendelse. Lærerkurset giver inspiration til undervisningen i de fleste fag på mellemtrinnet, men vi anbefaler især musiklærere dette forløb.

Det er vigtigt, at ledelsen og lærerteamet bakker op om projektet, da det kan kræve nogle skemaomlægninger. Der skal som minimum tilmeldes to lærere/pædagoger fra hver skole, men mange lærere oplever, at det giver den bedste proces, hvis hele årgangens lærerteam deltager i lærerkurset.

I skoleåret 2021/22 er klassikeren til "Opera på skoleskemaet" Valkyrien af Richard Wagner. Materialet udleveres fysisk på lærerkurset, men kan downloades digitalt ca. 2 mdr. før kursusstart.

Efter lærerkurset går I selv i gang med jeres indstudering af sange og replikker på skolen og modtager undervejs et besøg af en af teaterets operaformidlere. I afslutter forløbet med jeres inviterede publikum inden sommerferien.

Undervisningsforløbet består af:

  • Et praktisk lærerkursus på to dage
  • Et undervisningsmateriale, der tager fat om alle aspekter af iscenesættelsen af en klassiker 
  • En åben prøve for eleverne på teatret, hvis det er muligt (lov dem ikke noget på forhånd)
  • Et besøg af en kunstner hjemme på skolen

Undervisningsmaterialet består af:

  • Manus
  • Lydfiler med uddrag fra værkets musik
  • Noder og tekster til 4 sange samt indspillede karaoke versioner
  • Dramaøvelser
  • Produktionskompendium

Datoer for lærerkurser:

Lærerkurset afholdes den 4.-5. januar og  den 10.-11. januar 2022. Det er vigtigt, at man kan deltage i hele kurset kl. 8.30-16.30 begge dage.

Opera på skoleskemaet
Cosi Fan Tutte
Foto

Per Morten Abrahamsen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 dage
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Læsning, Dansk - Tale, Drama - Dramaanalyse, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design - Håndværk - forarbejdning, Håndværk og design - Håndværk - materialer, Idræt - Krop, træning og trivsel, Musik - Musikalsk skaben, Musik - Musikforståelse, Musik - Musikudøvelse
Fag:
Dansk, Drama, Håndværk og design, Innovation og entreprenørskab, Musik
Læringsmål:
At eleverne lærer at fortolke og udtrykke et klassisk værk gennem æstetiske læreprocesser.

At eleverne lærer at samarbejde om en teaterproduktion.

At eleverne træner mundtlighed og kropslig opmærksomhed.

At eleverne får ejerskab over deres kulturarv gennem aktive og velovervejede valg.