Vendsyssel Historiske Museum

Oplev historien med virtual reality

Tag på en virtuel rejse i lokalhistorien.

På Hjørring Kommunearkivs nye hjemmeside www.hjoerring.dk/oplevhistorien finder du en række små VR-film, der tager eleverne med på guidede ture til f.eks. en underjordisk kommandocentral fra Den Kolde Krig og tyskernes bunkeranlæg i Hirtshals. Tilbuddet er til skolernes eget brug - men kan kombineres med tilbuddet Fra kærestebrev til snapchat med deltagelse fra en medarbejder fra Hjørring Kommunearkiv, som gruppevis introducerer eleverne til vr. 

Oplev historien med virtual reality Skoletjenesten undervisningstilbud
©

Colourbox

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for privat- og folkeskoler i Hjørring Kommune. Øvrige 700 kr. pr. tilbud.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleverne får viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu.

Eleverne kan relatere historiske begivenheder til eget liv.

Eleverne får viden om og kan forklare samfundet ud fra både et lokalt, regionalt og globalt perspektiv.