Museerne Helsingør

Oplev Sundtoldsbyen Helsingør både ude og inde

På denne tur starter vi med ca. ½ times byvandring med historier om sundtoldstiden på et par udvalgte steder i det historiske byrum. Derefter går vi på besøg på Skibsklarerergaarden, hvor børnene er hhv. skibsdreng, der skal proviantere i butikken, og hhv. fine børn, der skal opføre sig ordentligt i de fine stuer.

Gennem involverende historier om gader, personer og bygninger i Sundtoldskareen oplever børnene lidt om, hvordan det var at leve i 1700-1800-tallet. De løber gennem den pigstensbrolagte smalle stræde med rendesten i midten. De 'slår terning' om, hvem der skal omkomme af den store pestepidemi i 1701, og ser på gravsteder under kirken. Vi spejder efter store skibe ud over Øresund og venter spændt på, at de skal komme og kaste anker i Helsingør. 

Derefter bliver børnene til unge skibsdrenge, der går i land med kaptajnen for at proviantere. Men skibsdrengen kan jo ikke dansk! Så han må handle med fagter og mimik. Vi leger gæt og grimasser i Klarerekaoset.

Til sidst bliver børnene inviteret med op i skibsklarererens private bolig, hvor vi øver os i at bukke og neje og gå helt stille, flotte og ranke med en bog på hovedet, mens pianoet spiller Fur Elise.

Fattigbørn er klar til løjer
Fattigbørn er klar til løjer.
Foto

Line Brun Stallknecht

©

Ferieaktiviteter sommeren 2021

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaproduktion, Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Drama, Historie
Læringsmål:
Eleven lærer at koble historiske omgivelser med virkelige hændelser og personer.
Eleven opnår kendskab til en historisk periode og oplever på egen krop nogle livsvilkår for mennesker fra 1800-tallet.