Slagelse Museum

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund

Undervisningsforløbet er målrettet voksne sprogkursister i dansk. Forløbet har til formål at understøtte kursisterne i deres tilegnelse af det danske sprog og samfundsforhold gennem dialog og sanseinddragende aktiviteter i museumsrummet.

”Hvorfor siger man/gør man sådan i Danmark?” Det er et spørgsmål, som mange sprogkursister har stillet sig selv. Museet er et godt sted at lede efter svar. For at forstå, hvor man er, skal man forstå, hvor man er kommet fra. Det samme gælder for et nyt samfund, som man er kommet til.

Forløbet indledes med en kort introduktion til museet på det passende sproglige niveau samt en enkel præsentationsrunde fra museumsunderviseren og eleverne.

FX.

Hej, jeg hedder…

Jeg kommer fra…

Jeg har boet i Danmark i… år

Indledningen har til formål at skabe en sproglig succesoplevelse for kursisten og samtidig give museumsunderviseren mulighed for at få et hurtigt indtryk af kursisternes mundtlige sprogkompetencer. Introduktionen skal også skabe god stemning og tryghed hos kursisten i det nye læringsmiljø (museet).

Efter introduktionen er der 3-4 nedslag i museets faste udstillinger, hvor der undersøges forskellige temaer, som er tilknyttet områdets lokalhistorie og det danske samfunds grundlæggende værdier historisk set og i vore dage. For at gøre stoffet relevant, levende og relaterbart opfordres kursisterne under hele forløbet til at perspektivere de lokale fortællinger til det øvrige samfund og drage paralleller til deres kulturer.

For hvert nedslag er der en tilknyttet sproglig refleksionsøvelse, som kursisterne arbejder på i museumsrummet. Aktiviteterne har et primært fokus på udvikling af kursisternes mundtlige kommunikative kompetencer og et sekundært fokus på lettere skriftlige kompetencer (afhængigt af gruppens sprogfærdigheder). Aktiviteterne kan være i form af korte narrative fortællinger i datid, nutid og fremtid, ordjagt i museumsrummet, debatøvelser m.m.

Der inddrages sanse- og kropsbaserede øvelser undervejs for at levendegøre stoffet og understøtte kursisterne i at huske det nye sprog og den viden, de tilegner sig under forløbet.

Til sidst i forløbet får kursisterne og deres sprogunderviser mulighed for at sætte ord på deres oplevelser ved hjælp af visuelle evalueringsværktøjer.

"Ord på historien! Kultur, identitet og samfund" understøtter flere sproglige kompetencemål og emneområder specificeret i Bekendtgørelsen om danskuddannelse til voksne udlændinge.

På det sproglige område sættes fokus på udvikling af kursistens sociokulturelle kompetence, samtale- og enkelte tekstkompetence, generelle kommunikative og lingvistiske kompetencer, herunder aktivering af det passive ordforråd samt tillægsord og tidsbøjninger.

Forløbets rører også ved en række forskellige emneområder specificeret i bekendtgørelserne, herunder uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab, institutioner i lokalsamfundet, samfundets grundlæggende værdier, f.eks. ligestilling, børns rettigheder, trosfrihed, uskrevne regler, Danmark før og nu, f.eks. fra landbrugs- og industrisamfund til informationssamfund, ind- og udvandringer m.m.

Målgruppe: Voksne sprogkursister i dansk DU 2/DU 3 modul 2-6.

Ord på historien!
Ord på historien!
Foto

Museum Vestsjælland

©

Museum Vestsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
2 timer - 700 kr. / 3 timer - 1050 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelse:
VUC
Fag:
Almen sprogforståelse, Dansk