Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø

På rejse med Grundtvig

Tag med på tur i en nyskrevet tegneserie, hvor to nutidsbørn møder Grundtvig og sammen besøger tre steder, som han har haft indflydelse på: folkeskolen, folketinget og folkekirken

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder. 

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.  

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. 

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Klassetrin: 5.-6. klasse 

Periode: hele året

Fag: Kristendomskundskab og historie

Lektioner: 7-8   

Tilmeldingsfrist:

Indhold:

  • Tegneserie til eleverne
  • Lærervejledning
  • Materialer til forløbet

 Tilmeldingsfrist 2. september 2022

Billede fra tegneserien - Grundtvig og to børn
Billede fra projektet
©

tegnet af Jan Solheim

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
7 timer
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål:
-