Kolding Stadsarkiv

På sporet af min by

Et forløb for mellemtrinnet, der tager udgangspunkt i arkivets kortsamling. Der arbejdes med ældre og nye kort over Kolding, som i samspil med hinanden illustrerer byens udvikling. I dette forløb kommer eleverne til at reflektere over, hvorfor byen har udviklet sig, som den har – og over, hvem der bestemmer hvad, og hvem der bør bevares og huskes for eftertiden. Denne refleksion lægger op til en debat om, hvordan eleverne tror, Kolding vil udvikle sig i fremtiden, og om, hvilken del af den tid, vi lever i lige nu, der bliver bevaret for eftertiden.

Forløbet starter med en kort introduktion, der gør eleverne klogere på, hvad et stadsarkiv er. Herefter går vi ud på en byvandring, der tager udgangspunkt i et kort fra 1910. Eleverne gøres fortrolige med at aflæse et kort, når de undervejs tegner ruten ind på deres egen kopi af kortet og markerer de steder, vi stopper. Tilbage på arkivet får de en grundigere introduktion til kort, hvor de får kendskab til forskellige typer af kort og deres formål.

Så inddeles eleverne i syv grupper, der får hver sit udsnit af et kort over Kolding fra 1901. På hvert udsnit har vi på forhånd udvalgt et sted og/eller et gadenavn, som eleverne skal dykke ned i historien bag. Til det bruger de KoldingWiki og kilder fra arkivets udklipssamling.

Nu samles kortet igen i fællesskab. Historierne bag nogle af de steder og gadenavne, som eleverne har arbejdet med, foldes ud i dialog med eleverne. Dialogen fortsætter med en refleksion over følgende spørgsmål: Hvorfor bliver nogle bygninger/huse bevaret, mens andre rives ned? Hvorfor får nogle personer opkaldt veje efter sig, mens andre ikke gør?

1901-kortet er blevet samlet oven på et 2019-kort i samme format. 1901-kortet fjernes nu, og 2019-kortet afslører Koldings nuværende bygrænse og udvikling. Denne manøvre leder over til dagens sidste øvelse, hvor eleverne skal gøre sig tanker om Koldings fremtid. På et kort over hele Kolding Kommune skal de illustrere, hvordan de tror, byen og kommunen vil udvikle sig i fremtiden. Vil Kolding vokse sammen med andre byer i kommunen – måske den by, de selv bor i? Vil klimaforandringer mon betyde, at byen bliver oversvømmet? Og ikke mindst: hvilke af nutidens personer vil vi opkalde gaderne efter i fremtiden, og hvorfor?

Læreren skal huske: 

At inddele klassen i 7 grupper på forhånd.

Det kan være en fordel, hvis eleverne har kigget lidt på kort før besøget på arkivet, hvis de slet ikke kender til kort på forhånd.

Der ledes efter kilder
Foto

Kolding Stadsarkiv

©

Kolding Stadsarkiv

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 800 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedkommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Historie
Læringsmål:
Eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historie.

Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål.

Eleven kan kommunikere gennem billeder.

Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.