Næstved Ungdomsskole

Parkour | Åben Skole

Få sved på panden. I dette forløb kan man snuse til teknikken bag parkour og freerunning.

Sporten er en livsstil, hvor det handler om at finde sin egen vej frem i terrænet eller byen. Det handler om at kunne komme så hurtigt og effektivt som muligt fra A til B. Over eller under forhindringer som gelændere, grøfter, mure og skure. For at kunne det er man nødt til at træne fald, landinger, spring, flow og flips, hvilket vi også gør i forløbet.

Forløbet varer 3-12 timer efter aftale.

Undervisningen kan foregå på egen skole eller i Multisalen i Ungdommens Hus.

 

Adresse:

Skellet 29

4700 Næstved.

Næstved Ungdomsskole logo

Parkour

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
428 kr. pr. time.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Idræt - Alsidig idrætsudøvelse, Idræt - Idrætskultur og relationer, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Idræt, Samfundsfag
Læringsmål:
Læringsmål for forløbet
• Stifte bekendtskab med parkour som fysisk og mental udfoldelse.
• Udvikle nødvendige kompetencer for at kunne udøve parkour gennem fysisk og mental træning, både individuelt og som hold.
• Udvikle det at se muligheder i egne omgivelser og eget liv, for at lære at håndtere stress og frygt og få større selvtillid.
• Udvikle kendskab til træning af muskelstyrke og balance.
• Få viden om egen krop, grænser, signaler og frygt og udvikle egen styrke, udholdenhed, balance, motorik og smidighed.
• Få viden om betydningen af motivation og holdånd og lære at udtrykke opbakning til holdkammerater uanset niveau.

Idræt:
Kompetenceområder: Alsidig idrætsudøvelse, Idrætskultur og relationer. Færdigheds- og vidensmål:
• Redskabsaktiviteter
• Kropsbasis
• Løb, spring og kast
• Natur og udeliv
• Normer og værdier
• Idrætten i samfundet

Samfundsfag:
Kompetenceområder: Sociale og kulturelle forhold. Færdigheds- og vidensmål:
• Kultur

Elevens alsidige udvikling:
Elevens mulighed for at lære på forskellige måder.
Elevens mulighed for at lære sammen med andre.