Louisiana Museum for Moderne Kunst

PIA ARKE

Med afsæt i den danske kolonihistorie og i sit eget liv kortlagde og dokumenterede Pia Arke (1958-2007) steder, slægtskaber og drømme, der knyttede sig til hendes dobbelte tilhørsforhold til Grønland og Danmark. Pia Arke benyttede sig af iscenesættelser, performances, slægtsforskning, familiefotografier og bearbejdning af kortmateriale til at udfolde ikke bare sit eget liv, men en hel verden i bevægelse.

Pia Arkes kunst kan betragtes som en ekspedition til de områder, der i udvidet forstand udgjorde hendes identitet, historie og de mekanismer, der overhovedet former et menneskes tilhørsforhold. Er jeg dansk eller grønlandsk – eller begge dele? Og hvordan fortæller jeg kolonihistorien gennem kunsten, synes hun at spørge. Selv brugte hun begrebet ’etnoæstetik’ om sin metode, som både er historisk faktabaseret og kunstnerisk æstetisk.

Vi tilbyder 1-times forløb i Pia Arke-udstillingen. Undervisningen tilpasses alderstrinnet og foregår i udstillingen med dialog, skitsetegning og processkrivning.

Pia Arke, Legende I-V, 1999
Pia Arke: Legende I-V, 1999.
Foto

Louisiana Museum

©

Louisiana Museum of Modern Art. Erhvervet med midler fra Anker Fonden.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
400 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Tale, Historie - Kildearbejde
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
At lære den dansk-grønlandske kunstner Pia Arke at kende og undersøge hendes metode til at fortælle om en dobbelt identitet - mellem Grønland og Danmark - igennem kunsten.