Næstved Kommune - Åben Skole

P.K. Jeppesen

Få en lærling på besøg i din klasse.

P.K. Jeppesen har en stolt tradition for højkvalitetssmedearbejde. Medarbejderne er veluddannede og har mange års erfaring med alle typer af smedjeopgaver. Opsvejsning og montagesvejsning er blandt virksomhedens kernekompetencer. Der arbejdes i alle typer af metaller. Virksomheden tilbyder desuden:

• CNC-drejning og -fræsning
• Klip og Buk
• Konstruktion og design af maskiner
• Gnistbearbejdning
• 3D – CAD moderne maskintegning
• Nedtagning, flytning, renovering, opsætning og indkøring af maskinanlæg

Virksomheden tilbyder at sende en ung lærling ud som rollemodel i skoleklasser. Lærlingen står til rådighed for 4-5 besøg af 60 minutters varighed.

Mulighed for virksomhedsbesøg: Efter lærlingens besøg i klassen står virksomheden til rådighed for, at en mindre gruppe interesserede elever kan komme på virksomhedsbesøg. Dette aftales individuelt mellem klassens lærer og virksomhedens kontaktperson.

Kontaktperson: Direktør Anders Moestrup Rasmussen, amr@pkj.dk, kontakt virksomheden i god tid.

 Lærlingens oplæg kan indeholde:

  • Beskrivelse en arbejdsdag
  • Præsentation af virksomheden - herunder hvilke ydelser/produkter virksomheden leverer
  • Præsentation af egen jobfunktion i virksomheden
  • Præsentation af øvrige jobfunktioner i virksomheden
  • Information om, hvordan det er at være EUX-studerende
  • Præsentation af svendeprøve
  • Hvad lærlingen især holder af ved sit fag og i sit arbejde
  • Hvilke kompetencer der er vigtige i arbejdet
  • Lærlingens primære motivation for at blive klejnsmed
  • Fordele og ulemper ved arbejdet/studiet

Klassens forberedelse: Forud for besøget har klassen forberedt sig i et karrierelæringsperspektiv. Følg evt. anbefalingerne fra bilag nederst på denne side: ”Inspiration til læreren ved brug af rollemodeller”.

Klassen kan med fordel besøge virksomhedens hjemmeside: http://www.pkj.dk/

Det vil også være oplagt at arbejde med forløbet "Den skabende smed" i undervisningsmaterialet "Fang Erhvervsuddannelserne" (pdf findes nederst på denne side). Forløbet knytter sig til fagene matematik, fysik/kemi eller håndværk og design. Se læringsmål i materialet.

Ved spørgsmål til "Fang Erhvervsuddannelserne" eller ved behov for sparring om karrierelæringsperspektiv kontaktes pædagogisk konsulent Kirsten Ørting på mail kioer@naestved.dk

Guide til forberedelse i faget Uddannelse og Job:
Et besøg på virksomheden opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job, når eleverne er forberedte: Her er en guide til eleverne til forberedelse og opsamling på besøget:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/guide-til-karrierelaering-uddannelse-o…

Smedearbejde
Smedearbejde

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
45 min.
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Uddannelse og job - Arbejdsliv, Uddannelse og job - Fra uddannelse til job, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Arbejdskendskab, Uddannelse og job
Læringsmål:
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job.