Aabenraa Kommune – Genforeningen 2020

Plug 'n' play i grænselandet: Flensburger Schifffahrtsmuseum og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa

Besøg Flensburger Schifffahrtsmuseum og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa, og oplev kulturen i grænselandet. De to museer i grænselandet har tilrettelagt et skræddersyet besøg og forløb til historie i udskolingen. Eleverne får mulighed for at lære grænselandet at kende, møde tyske skoleelever, kommunikere på tysk og besøge to spændende kulturinstitutioner.

Eleverne besøger de to museer syd og nord for grænsen, evt. sammen med en tysk partnerklasse. Museerne tilrettelægger klassebesøgene. I mødet mellem klasserne får eleverne mulighed for at kommunikere på et fremmedsprog.

PLUG 'N ' PLAY-MATERIALE TIL UNDERVISEREN
For at bruge tilbuddet skal din klasse arbejde med emnet i den daglige undervisning. Til underviseren er der udviklet færdige temahæfter til før, under og efter besøget på Flensburger Schifffahrtsmuseum og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa til undervisning i historie, 7.-10. klasse.
Download Temahæftet under sejl – mod nye horisonter

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT KOMME AFSTED MED MIN KLASSE?
1. SØG KULTURAKADEMIETS TRANSPORTPULJE
For at få dækket udgifterne, skal du søge Kulturakademiet transportpulje.

MED PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne sammen med en tysk partnerklasse, så kan I få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program til begge museer. 

UDEN PARTNERKLASSE
Hvis I besøger kulturinstitutionerne uden en tysk partnerklasse, så kan I kun få dækket udgifterne til transport, entréen og et museumspædagogisk program for besøget syd for grænsen. Udgifterne, der er forbundet med at besøge kulturinstitutionen nord for grænsen skal din egen skole dække. Det er ikke noget krav, at I besøger begge institutioner.

Søg Kulturakademiets transportpulje. Du får svar på din ansøgning senest indenfor 14 dage:
https://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/transportpulje/

Spørgsmål til transportpuljen:
Kontakt Kulturakademi 
kulturregion@region.dk
Tlf 74 67 05 01

2. BOOK ET BESØG
Tag kontakt til kulturinstitutionerne og book et besøg: 

Flensburger Schifffahrtsmuseum: https://www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/de/
Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa: https://msj.dk/kulturhistorie-aabenraa/

3. HJÆLP TIL AT FINDE TYSK PARTNERKLASSE
Kulturakademiet har oprettet et kontaktforum, hvor danske og tyske skoler kan komme i dialog og lave aftaler med hinanden, så man kan besøge kulturinstitutionerne sammen. Opret et indlæg på: http://www.kulturakademi.dk/kontaktforum/ 

Tilbuddet bygger på et samarbejde mellem Interregprojektet KursKultur, Region Sønderjylland-Schleswig og SundSkole 2020. SundSkole 2020's transportpulje kan ikke søges, da tilbuddet ligger udenfor Aabenraa Kommune.

Kulturakademi

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Tysk - Mundtlig kommunikation
Fag:
Historie, Tysk
Læringsmål:
• Eleverne udvikler forståelse for kronologi og sammenhænge.

• Eleverne kan redegøre for historiske emner.

• Eleverne lærer den regionale dimension af emner som opdagere, kolonialisme og slaveri at kende og får et indblik i sammenhængen mellem fortid og nutid.

• Eleverne kan sætte historiske temaer i relation til deres egne levevilkår og forstår derigennem strukturerne i den moderne verden.

• Eleverne lærer at arbejde sammen med jævnaldrende fra nabolandet og udvikler deres interkulturelle kompetencer.